El Consell ha aprovat l’avantprojecte de Llei de Creació del Punt d’Atenció a la Inversió, que pretén habilitar els mecanismes legals adequats i les mesures administratives necessàries per afavorir els processos d’inversió de les empreses, mitjançant la simplificació de tràmits; l’eliminació de traves administratives i la reducció de terminis per facilitar la iniciativa empresarial.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha assenyalat que aquesta llei, “compromís del Seminari de Govern de Torrevella”, té com a objectiu “crear un entorn adequat que impulsi les inversions i la creació d’ocupació en la nostra comunitat”, en concret d’aquells projectes “que tinguin un interès econòmic, laboral, mediambiental i / o social”.

Oltra ha insistit que aquest avantprojecte de llei “respon a la necessitat d’establir una regulació que promogui i estimuli el creixement econòmic de la nostra comunitat, així com el foment de la competitivitat i la productivitat del seu teixit empresarial”.

Per la seva banda, el conseller d’Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball, Rafael Climent, que ha comparegut, al costat de la vicepresidenta, en la roda de premsa posterior a la reunió del ple del Consell, ha indicat que el Consell vol ” passar d’una administració un tant coercitiva i punitiva a una administració col·laborativa “.

El conseller ha fet èmfasi durant la seva intervenció que “com més inversors puguin venir, millor per a dinamitzar la nostra economia i, al final, cohesionar al màxim la nostra societat, que és pel que estem treballant dia a dia”.

Pel que fa al tipus d’inversions, Climent ha especificat que seran considerats projectes “vip” aquells que siguin sostenibles, és a dir, “aquell que està en la interjecció del que és econòmica, social i mediambientalment viable per a una societat digna com la que el Consell està treballant “.

Potenciar les policies locals

En un altre ordre de coses, el Consell ha aprovat el projecte de Llei de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana, que serà remès a les Corts per a la seva tramitació definitiva.

La portaveu del Consell ha destacat que l’objectiu “és potenciar les policies locals en el sistema de seguretat i ressaltar el seu caràcter preventiu i assistencial en la resolució de conflictes com a policia de proximitat que doni resposta a les demandes de les persones”.

Així mateix, Oltra ha volgut agrair al director general de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, present durant la roda de premsa, “l’esforç per incorporar a les dones en la Policia Local, amb una reserva del 30% de les places “.

La Llei de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana pretén adequar la formació, organització, dotació i actuació de les policies locals a les comeses que tenen legalment assignades en matèria de seguretat pública i garantir l’homogeneïtat dels seus recursos personals, tècnics i materials, així com millorar la seva professionalitat, eficàcia i eficiència.

Així mateix, la llei regula les funcions de coordinació i el seu exercici; els òrgans de coordinació; la creació, estructura i organització dels cossos de Policia Local; la selecció, provisió i mobilitat dels efectius; la formació professional i la capacitació dels efectius; les situacions administratives, incloent la segona activitat; i els drets i deures dels funcionaris i el seu règim disciplinari.