El Consell ha donat la seva conformitat a l’avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Seguretat Ferroviària, que estableix normes i procediments de caràcter preventiu i correctiu destinats a promoure la seguretat ferroviària en l’àmbit de competències de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de les que corresponguin a l’Administració General de l’Estat.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha insistit, en la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Govern valencià, que “gairebé una dècada després de l’accident de metro més greu de la història d’Espanya, que va provocar 43 morts i 47 ferits, aquest text legislatiu dóna compliment a la Resolució del 3 de juliol de 2015 les Corts, que va acordar la realització de mesures legislatives, informatives i de col·laboració amb la Justícia perquè s’aclarís la veritat “.

Per la seva banda, la consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, que ha intervingut al costat de la vicepresidenta per explicar el contingut de l’avantprojecte de Llei de Seguretat Ferroviària, ha posat èmfasi que l’elaboració d’aquesta llei tenia “una part primera de reparació i una segona, fonamental, que era la d’impulsar aquest text legislatiu perquè volem que la Comunitat Valenciana siga un referent en aquesta matèria i que no es tornin a produir els fets que van passar en l’any 2006”.

Referent a això, la consellera d’Habitatge ha assenyalat que “no hi ha cap precedent ni cap llei ni estatal ni autonòmica que tracti en profunditat la seguretat ferroviària, per tant, ha estat tot un repte redactar aquest primer text, que hem elaborat a través d’un consell assessor “.

Segons Salvador, la seva elaboració és una mostra que “es tracta d’una qüestió de voluntat política. Fa deu anys que es va acordar en el Parlament Valencià que la Comunitat Valenciana havia de tenir una llei de seguretat ferroviària. Deu anys després, el Govern del Botànic ha trigat tan sols 18 mesos en presentar aquest avantprojecte perquè teníem un manament i un deure amb l’Associació de Víctimes del Metro 3 de Juliol i amb la societat valenciana, que ens demandava una llei que miri al futur. És el major exercici de dignificació de la política “.

Tal com ha explicat la consellera d’Obres Públiques, la futura Llei s’aplica al sistema ferroviari de competència de la Comunitat Valenciana i abastarà els requisits en matèria de seguretat del sistema en el seu conjunt, inclosa la gestió en condicions de seguretat de la infraestructura i de les operacions de trànsit i la interacció entre les diferents entitats ferroviàries i els administradors de la infraestructura.

Un cop aprovat el text pel Consell, l’avantprojecte de llei es va a sotmetre a exposició pública, així com a les consultes de les entitats i organismes del sector del transport per ferrocarril, l’Associació de Víctimes Metro 3 de Juliol, associacions de consumidors i usuaris, associacions més representatives de persones discapacitades a la Comunitat Valenciana i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

A més, el text també ha de demanar el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i del Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. Un cop complerts tots aquests tràmits, es elevarà de nou al Consell per a la seva aprovació com a Projecte de Llei, després de la qual cosa serà remesa a les Corts per a la seva tramitació definitiva.

Assessorament per als 500.000 valencians afectats per clàusules sòl

En un altre ordre de coses, el ple del Consell ha estat informat de la iniciativa duta a terme per la Conselleria de Justícia i el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats, que han acordat la posada en marxa d’un servei gratuït d’assessorament legal per als afectats per les clàusules sòl hipotecàries.

Oltra ha ressaltat que, amb aquesta mesura, “el Consell es situa al costat de les persones afectades que hagin estat víctimes d’aquestes clàusules sòl en les seves hipoteques, buscant solucions ràpides, pràctiques i que puguin evitar un plet i complicacions en el futur. Això pot ajudar a solucionar un problema que afecta uns 500.000 valencians i valencianes “.

Aquest assessorament serà canalitzat a través dels Serveis d’Orientació Jurídica (SOJ) dels col·legis d’advocats de la Comunitat Valenciana.

El Consell declara 2017 Any Blasco Ibáñez

El Consell ha aprovat també el decret pel qual es declara 2017 com a Any Blasco Ibáñez, en commemoració del 150 aniversari del naixement de l’escriptor valencià, per la seva singular contribució a la vida política i cultural valenciana.

Una comissió serà l’encarregada d’establir les pautes per a l’elaboració de la programació d’accions i activitats commemoratives i aprovar el programa general dels actes commemoratius que es duguin a terme, així com la coordinació amb altres administracions públiques o entitats privades que se sumin a aquesta commemoració.