El Consell ha aprovat un conveni de col·laboració amb el Patronat Municipal de Festes de Castelló per a la realització d’accions de promoció i impuls de les gaiates de Castelló.

Mitjançant l’acord de col·laboració, l’Agència Valenciana del Turisme destinarà 30.000 euros al Patronat Municipal de Festes de Castelló amb l’objectiu de dur a terme el desenvolupament i promoció del sector turístic de la ciutat de Castelló.

L’Agència Valenciana del Turisme s’encarrega de l’impuls i execució de la política turística en relació amb la promoció de la qualitat i innovació, el desenvolupament, la millora, la informació i la difusió del sector turístic valencià.

Així mateix, potencia aquesta oferta per mitjà del suport a la comercialització, informació i difusió del producte turístic de la Comunitat Valenciana i, en general, a la realització de les activitats necessàries per a una millor promoció de l’oferta turística de la Comunitat Valenciana.