El Consell ha aprovat un decret llei per agilitzar el procés de tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania davant la situació d’emergència social i resoldre la situació d’incompliment, per part de l’administració, l’abonament de les rendes pendents de pagament i la resolució de expedients pendents de tramitar, que a hores d’ara ascendeixen a 15.545.

El decret llei estableix, entre altres mesures, que el pla familiar d’inserció que han d’elaborar els serveis socials municipals no sigui determinant per a la concessió d’aquests ajuts, en aquells casos en què els ajuntaments es demorin més de dos mesos en la redacció del pla .

Així mateix, es preveu que les direccions territorials dependents de la Conselleria siguin considerades centres d’atenció directa, i que els llocs de treball adscrits a la tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania tinguin la consideració de llocs d’atenció directa o cobertura prioritària susceptibles de substitució en el cas que es produeixi una baixa o una vacant.

L’elecció de la fórmula del decret llei es deu a la urgent i extraordinària necessitat de posar al dia la gestió dels expedients i agilitzar el pagament de les ajudes.

Crèdit ampliable per protegir el dret de les persones

En aquest any de govern ja s’han pres mesures importants, com el incrementar el pressupost destinat a Renda Garantida dels 29 milions de 2015 als 39 d’aquest any, que a més són considerats crèdit ampliable, el que va a permetre sol·licitar en breu una ampliació de 6 milions d’euros per poder seguir pagant aquesta ajuda.

D’aquesta manera, si hi ha més sol·licituds i hi ha més persones que tenen dret a aquesta ajuda, encara que s’hagin esgotat els 39 milions d’euros el crèdit s’amplia.

Cal recordar que al juliol i el novembre de l’any passat es van aprovar sengles modificacions pressupostàries que ascendien a un total de 2,4 milions d’euros, i s’han creat alguns nous llocs de funcionaris en les territorials per intentar atendre el nombre de sol·licituds no ateses .

Aquestes mesures han permès aconseguir que al juliol hi hagi 34.648 destinataris de la renda, dels quals 13.837 són titulars i 20.811 són beneficiaris; enfront dels 32.134 destinataris, 12.415 titulars i 19.719 beneficiaris, que existien en el mateix mes de 2015.

L’actual Consell porta ja 36,5 milions d’euros distribuïts per al pagament d’aquest ajut, enfront dels 27 milions d’euros que hi havia a juliol de 2015.