La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha decidit la resolució del contracte amb l’empresa Acister de Serveis S.A. per als serveis de neteja, bugaderia i manteniment de la residència per a gent gran dependents de Burriana per impagaments reiterats a treballadors i proveïdors, de manera que serà una altra mercantil la qual es faci càrrec de manera immediata de la contracta i assumirà la gestió i els endarreriments deguts amb el personal.

La Conselleria ha adoptat aquesta decisió després de prop d’un any de retards als treballadors del centre de Borriana per part de l’empresa adjudicatària, situació que va perjudicar considerablement als gairebé 50 empleats de neteja, manteniment i bugaderia de la residència de Borriana, que havien iniciat una vaga indefinida, que ha estat desconvocada després de la decisió de resolució del contracte.

La decisió de la Conselleria es basa en l’incompliment del contractista per retard en el pagament als seus treballadors des del mes de gener de 2016, l’impagament de la nòmina del mes de juny de 2016 més la paga extraordinària, i l’impagament dels serveis relatius a la desinfecció, desratització i desinsectació.

Va ser en el mes de juny de 2013 quan es va formalitzar la relació contractual entre la Conselleria i l’empresa Acister de Serveis S.A. per dur a terme els serveis de neteja, manteniment i bugaderia. La durada del contracte finalitzava el 31 d’octubre de 2016 i l’import del mateix era de 3’2 milions d’euros.

Des que la Conselleria va conèixer al març els retards i impagaments al personal del centre, representants de la direcció territorial de Castelló i de la direcció de la Residència de persones majors de Borriana, han mantingut reunions amb representants de Acister per requerir-los el pagament de les nòmines deus als treballadors, pagament que es va anar fent amb endarreriments fins al passat mes de juny. Després d’un nou requeriment i davant la falta de resposta per part de l’empresa, la Conselleria d’Igualtat va iniciar el procediment de resolució del contracte.

La resolució del contracte compta amb l’informe favorable de l’Advocacia de la Generalitat i del Consell Jurídic Consultiu, que estan d’acord amb la decisió de la Conselleria de finalitzar aquest contracte per “incompliment culpable del contractista”.