El Consell ha segellat la pau judicial en les valoracions d’immobles a efectes dels impostos de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats) i de Successions i Donacions, un assumpte que manté al voltant de 18.000 recursos i plets interposats bàsicament pels contribuents davant el Tribunal Econòmic Administratiu Regional (TEAR) i el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Després de les últimes sentències del TSJCV que van anul·lar les ordres de 2013 i 2014 de comprovació de valors elaborada per l’anterior Consell, la Conselleria ha constatat que no hi ha cap opció de recuperar una mica dels 45 milions en litigi pels esmentats plets, ja que el tribunal ha assegut clarament el seu criteri contrari al sistema pel qual es determinava el valor a partir d’uns coeficients aplicats al valor catrastral. En canvi, la decisió permetrà evitar el pagament de 18 milions d’euros en concepte de costes judicials, a raó de 1.000 euros cadascuns dels 18.000 assumptes pendents.

Per primera vegada des de l’any 2000, el Consell assumeix plenament el criteri del TSJCV, que reclama que les comprovacions es realitzen mitjançant la visita efectiva dels especialistes als immobles, i ha decidit no seguir litigant en els procediments. D’aquesta manera, es aplanarà o desistirà, segons els casos, en els assumptes que ja estan al TSJCV i assumirà les resolucions que adopti el TEAR, amb el que no recorrerà aquestes davant l’alt tribunal valencià.
El Govern valencià, amb l’aval de l’Advocacia, portava més de 15 d’anys pledejant amb els propietaris pels diferents mètodes emprats en la comprovació de valors de determinats béns immobles de naturalesa urbana en l’àmbit de ITPyAJD (Impostos de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats) i Syd (Successions i Donacions).

En l’actualitat, el Consell manté al voltant de 18.000 plets i recursos posats davant del Tribunal Superior de Justícia i el TEAR amb una quantia estimada en disputa de 45 milions d’euros. Tenint en compte el criteri mostrat al respecte pel TSJ en ocasions anteriors, no hi ha cap possibilitat de recuperar res dels 45 milions en litigi. En canvi, la decisió estalviarà a les arques públiques l’abonament de 18 milions d’euros en concepte de costes judicials.

“Es actuava contra el criteri del nostre TSJCV”

A més, tal com ha assenyalat la secretària autonòmica d’Hisenda, Clara Ferrando, “amb la decisió s’evitarà el sofriment i la incertesa de milers de persones, abocades, les que tenien recursos econòmics per a això, a acudir als tribunals per rebutjar un sistema de comprovació de valors que, no obstant, està previst a la llei “. “Tot i això -ha afegit-, hem decidit assumir el criteri del TSJCV, no només per evitar-nos les costes judicials, sinó perquè no és procedent que la Generalitat, com ha succeït en els últims tres lustres, seguís actuant contra el nostre TSJCV i ignorant les seves resolucions “.

“Els valencians ara tindran la seguretat de saber a què atenir-se amb l’establiment de nous criteris en matèria de comprovació de valors, que suposaran que el sistema de coeficients deixarà de ser d’aplicació immediata, per convertir-se en valors de referència, amb la finalitat de que el ciutadà sàpiga quin valor té el seu immoble per a l’Administració “, ha explicat Ferrando. Només en cas de discrepància amb el contribuent, l’Administració Tributària realitzarà visites per comprovar in situ el valor dels immobles, centrant-se en aquells casos on es detectin majors borses de frau. “Els propietaris no es veuran com ara obligats a acudir als tribunals, cosa que perjudica principalment a aquelles persones amb menys recursos”, ha recalcat Ferrando.

No obstant l’anterior, el Consell manté el recurs de cassació que va interposar en el seu dia davant el Tribunal Suprem, com a conseqüència que en altres comunitats com Andalusia, Castella-la Manxa i Extremadura, aquest sistema de coeficients sí va ser avalat pels tribunals. D’aquesta manera, la sentència del Suprem (que no afectarà les liquidacions al TSJCV, ja que no tindrà caràcter retroactiu) establirà jurisprudència per a tot Espanya a l’efecte de fixar el sistema aplicable per a la comprovació de valors dels immobles.