La Conselleria de Justícia i Administració Pública i els sindicats proposaran que els salaris dels funcionaris autonòmics augmentin un 1% per a l’exercici de 2017. Així s’ha tractat a la Mesa General de Negociació de la Generalitat que s’ha celebrat aquest dijous presidida per la consellera Gabriela Bravo.

Aquest organisme aplega els representants sindicals amb l’Administració i és l’encarregat de negociar les condicions laborals i salarials dels empleats públics valencians ja que, tot i que és la Llei de Pressupostos de la Generalitat la norma que estableix les retribucions dels funcionaris, la Llei de la funció pública valenciana disposa que la proposta s’ha de negociar amb anterioritat a la Mesa General. Aquesta proposta serà traslladada a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic per a la seva aprovació definitiva. Per part d’aquest departament han assistit també la subsecretària, Eva Martínez i el director general de Pressupostos, José Moreno.

La consellera Gabriela Bravo ha acudit al costat del seu equip directiu format per al secretari autonòmic de Justícia, Ferran Puchades, i les directora generals de Funció Pública i Justícia, Eva Coscolla i Mª Àngels García, respectivament. A la reunió s’ha acordat que els treballadors dels quatre sectors del sector públic (Administració General, Educació, Sanitat i Justícia) veuran els seus emoluments augmentats en un 1% durant el pròxim exercici.

Segons ha destacat la consellera Bravo “el Consell treballa per millorar les plantilles d’empleats públics i les seves condicions laborals”. A més, la consellera ha convocat la Mesa General per al proper mes de novembre per estudiar les condicions dels treballadors interins de la Generalitat.
La consellera també ha explicat que els Pressupostos de la Generalitat per a l’any vinent inclouran l’abonament del 100% de la carrera professional per al personal de l’Administració del Consell.

La Mesa General també ha tractat la taxa de reposició que es mantindrà en els mateixos paràmetres que en 2016. La taxa de reposició és com es defineix al nombre de places que poden convocar anualment mitjançant oposicions segons els funcionaris que s’hagin jubilat durant aquest exercici. Aquest any, la taxa era del 100% per als sectors considerats prioritaris (Sanitat, Educació i Benestar Social) i del 50% per a la resta.

A la reunió també s’ha proposat una millora retributiva dels professionals de l’Advocacia de la Generalitat que ve justificada per l’elevada càrrega de treball que suporta avui dia aquesta àrea del Consell, que no només exerceix funcions consultives sinó que representa i defensa en judici els interessos de la Generalitat i del sector públic instrumental. Aquesta mesura està inclosa en el projecte de llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat. Amb aquesta iniciativa, les retribucions dels advocats públics s’equiparen a altres llocs de l’Administració autonòmica, com ara els dels caps de servei.