El Ple del Consell ha donat el vistiplau a la subscripció de tres convenis de col·laboració entre l’Agència Valenciana del Turisme, els Patronats Provincials de Turisme Costa Blanca i de Castelló i l’Ajuntament de Benidorm per participar a l’estand de Fitur 2016.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha explicat, en la roda de premsa posterior al ple del Consell, que, mitjançant aquests acords, aquestes entitats assumeixen les despeses derivades de la construcció dels metres corresponents a la seva ocupació a l’estand.

Referent a això, la vicepresidenta ha destacat el “balanç positiu de la participació de la Comunitat Valenciana a Fitur, on s’ha mostrat un nou eslògan” És hora de tornar “i una nova forma d’entendre la Comunitat Valenciana”.

“Tenim l’obligació de reconstruir la imatge de la Comunitat Valenciana, devaluada en aquests últims anys, i recuperar l’orgull de ser valencians”, ha insistit Oltra, qui ha indicat que “la Comunitat es presenta ara com una terra hospitalària i de valors, centrada en l’experiència turística, on tots els col·lectius tenen cabuda “.

Referent a això, la vicepresidenta ha posat èmfasi que som “una destinació obert, plural, accessible i singular, on les nostres senyes d’identitat són la professionalitat, la igualtat i la diversitat, perquè es vol donar una màxima atenció a dos col·lectius: diversitat sexual i diversitat funcional. De fet, set de les vuit hostesses de l’estand tenien diversitat funcional. Un canvi d’imatge allunyat d’aquesta imatge antiga de cosificació de les dones “.

S’evita la reclassificació de més de 8 milions de metres quadrats

D’altra banda, el Consell ha donat el vistiplau als acords adoptats per les comissions territorials d’Urbanisme de València i Castelló, mitjançant els quals es paralitzen una desena de plans parcials, entre ells “Gran Manises”. “En total, s’ha evitat la reclassificació en sòl urbà de més de 8 milions de m2”, ha indicat Oltra.

La vicepresidenta ha destacat que “el Consell està treballant per canviar un model que estava vinculat a l’especulació i el creixement desordenat de l’urbanisme en el nostre territori”.

Oltra ha assenyalat algunes de les mesures que s’han dut a terme fins al moment: l’Estratègia Territorial Valenciana serà vinculant a qualsevol pla urbanístic i no solament orientadora, tal com figura en la Llei d’Acompanyament; un nou Patricova que “limita el creixement desordenat urbanístic que ha caracteritzat l’anterior govern del Partit Popular”; moratòria de la construcció fins a 150 metres de la costa “fins que es torni a organitzar un sector que havia estat completament desaforat”; posada en marxa del Pla de l’Horta i de la Llei, “com a eix de protecció d’un dels ecosistema més valuós del nostre país”; i nous plans metropolitans de València, Alacant, Elx i Castelló.

Més de 161 milions per a la contractació de serveis de telecomunicacions

En un altre ordre de coses, el Consell ha aprovat l’acord marc que guiarà la contractació centralitzada dels serveis i subministraments de telecomunicacions, el cost estimat és de 161.553.26,51 euros més IVA.

La contractació centralitzada dels serveis i subministraments de telecomunicacions i atenció telefònica i online a l’usuari per l’Administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i ens del sector públic empresarial i fundacional suposarà un estalvi aproximat del 10%, segons les estimacions realitzades des la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC).

La licitació d’aquest contracte respon a la necessitat de racionalitzar el model de contractació, execució i gestió de subministraments i serveis TIC per a totes les entitats vinculades a la Central de Compres de la Generalitat, per tal d’avançar en modernització i reduir costos, a alhora que es millora en eficàcia, transparència i eficiència en la prestació de serveis. Aquesta licitació és per a un període de quatre anys.

Aquesta contractació afectarà a l’Administració de la Generalitat, als centres educatius, sanitaris, de justícia i d’emergències ia tot el sector públic empresarial.

Posada en marxa del Pla d’Inspecció de Serveis de la Generalitat

La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la seva banda, ha informat el Consell de l’aprovació del Pla de la Inspecció General de Serveis per al període 2016-2017.

En el context del compromís d’aquest Consell de promoure la transparència i lluitar contra la corrupció, com recull el Pacte del Botànic, el Pla de la Inspecció General de Serveis és un instrument més per aconseguir aquests fins, en aquest cas en l’àmbit del control intern de l’administració valenciana.

Està articulat en sis blocs, que aglutinen les diferents actuacions d’inspecció i control a desenvolupar en matèria de transparència; queixes i reclamacions; denúncies; gestió de recursos econòmics; gestió de personal; simplificació i reducció de càrregues administratives; bon govern i participació ciutadana i responsabilitat social.

El Pla desenvolupa també les mesures de coordinació i col·laboració entre la Inspecció General de Serveis i altres òrgans de la Generalitat i d’altres administracions públiques, així com altres aspectes destinats a reforçar i millorar la seva eficiència com a òrgan per investigar les denúncies per presumptes irregularitats o infraccions en els serveis i unitats dependents de l’administració de la Generalitat.

Impuls a l’activitat estadística de la Generalitat
La vicepresidenta ha fet referència també a l’informe presentat per la Conselleria d’Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball sobre l’organització i l’activitat estadística a la Comunitat Valenciana, amb especial atenció a l’impacte normatiu, funcional i social que s’ha derivat de la extinció de l’Institut Valencià d’Estadística (IVE).
Oltra ha indicat que l’extinció de l’IVE ha tingut “un impacte negatiu sobre l’organització i l’activitat estadística d’interès de la Generalitat, el que provoca que es desordeni l’acció política de la Generalitat. L’estadística és fonamental per conèixer els paràmetres econòmics i socials del nostre territori i sense aquesta eina no tenim diagnòstics per orientar la nostra acció política “.
Aquest informe perfila la base per a la recuperació de la iniciativa en matèria estadística i la seva materialització en un nou impuls programàtic amb l’elaboració de l’Avantprojecte del Pla Valencià d’Estadística 2017-2020 que permetrà canalitzar els interessos en matèria estadística de la Generalitat, els agents socials i econòmics i de la ciutadania en general.

Joan Piquer, nou director general de Canvi Climàtic

El Consell ha aprovat també el nomenament de Joan Piquer Huerga, com a nou director general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, en substitució de Maria Diago Giraldós.

Piquer és enginyer superior industrial per la Universitat Politècnica de València. En l’actualitat era el gerent de dos consorcis de residus, el C1 del nord de Castelló, del qual formen part els 49 ajuntaments del nord de la província, i el consorci C3 / V1, que aglutina 55 ajuntaments del sud de la província de Castelló i nord de la de València.