El Consell ha aprovat un acord pel qual s’inicien les actuacions per a pal·liar els danys produïts pels incendis forestals ocorreguts a la Comunitat Valenciana els dies 15, 16 i 17 de juny del 2016.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha aclarit, en la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Govern valencià, avançada al dijous per ser divendres la festivitat de Sant Joan a Alacant, que l’acord no té efectes econòmics concrets , “ja que seran acordats pel Consell un cop es realitzin les corresponents valoracions dels danys produïts”.

Oltra ha explicat també que el Consell ha decidit establir en 30 dies, en comptes de 15, el termini de presentació de la valoració de danys des de la data de publicació d’aquest acord al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).

Durant aquest temps, els municipis afectats pels incendis forestals podran presentar les seves estimacions de danys, tant d’infraestructures i béns públics, com de les instal·lacions i infraestructures agràries o d’altres sectors econòmics diferents dels forestals, així com dels possibles danys a béns mobles i immobles de persones físiques o jurídiques que no estiguessin cobertes pel sistema d’assegurances.

Els municipis afectats pels incendis forestals als quals es refereix aquest acord són Benifairó de les Valls, Sagunt, Terrateig, Lloc Nou de Sant Jeroni, Carcaixent, Alzira, Xàtiva, Simat de la Valldigna, Bolbait, Xella, Sallent, Anna, Cotes , Estubeny i Sumacàrcer.

La vicepresidenta ha aprofitat la seva intervenció per insistir que “els incendis negligents i, més encara, els intencionats van a tenir una resposta contundent per part de l’Administració i de Justícia”.

Oltra ha indicat que les prioritats essencials del Consell, pel que fa a les muntanyes de la Comunitat, són “prevenció, més vigilància, prevenció d’usos i dissuasió, aspectes en què volem comptar amb la complicitat dels mitjans de comunicació”.

Referent a això, la vicepresidenta ha remarcat que “les hores de presència de recursos en unitats mòbils i en observatoris de vigilància respecte de la campanya anterior s’han incrementat en un 8,40%”.

La vicepresidenta ha insistit que “els ciutadans i ciutadanes han de tenir molt clar que des del 15 de juny està prohibit cremar qualsevol tipus de rostoll forestal o agrícola, no es poden llençar burilles i no es pot fer foc a la muntanya. És un patrimoni de tots que hem de cuidar i el foc i la muntanya són incompatibles “.

Mig milió d’euros en ajudes per lluitar contra el mosquit tigre

D’altra banda, el Consell ha aprovat un decret pel qual es regula el procediment i les condicions per a la concessió d’ajudes en matèria de salut pública per a la lluita contra el mosquit tigre.

L’objectiu és fer front a les despeses dels tractaments de lluita contra el mosquit tigre als municipis de la Comunitat Valenciana en què s’hagi detectat la seva presència.

Oltra ha explicat que “és necessària la col·laboració amb els ajuntaments per reduir i controlar la presència del mosquit i reforçar també la vigilància etimològica”.

D’aquesta manera, tal com es va acordar en el ple del 13 de maig, es destinaran 450.000 euros a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que serà l’encarregada de repartir les ajudes als municipis afectats.

Per la seva banda, la Universitat de València rebrà 50.000 euros per tal de millorar la informació necessària per al disseny i l’avaluació de la lluita contra les plagues en tota la Comunitat, així com per reforçar la investigació i el control de l’entorn en el qual es produeixen casos de malaltia.

L’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València serà l’encarregat d’elaborar el “Estudi entomològic del mosquit tigre a la Comunitat Valenciana”.

Impuls a la investigació mèdica

En un altre ordre de coses, el Consell ha aprovat tres convenis de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i la Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d’Investigació Príncep Felip, que tenen com a objectiu potenciar les àrees de recerca en biomedicina i enginyeria biomèdica .

L’import total de les ajudes ascendeix a 6.031.630 euros, dels quals el 50% provenen dels Fons FEDER.

Segons la vicepresidenta, aquests convenis “marquen unes línies d’investigació concretes que van a tenir una aplicació concreta en l’àmbit mèdic, atès que la investigació és un factor estratègic en el desenvolupament i millora de l’assistència sanitària als ciutadans i contribueix a augmentar la qualitat de les prestacions i, per tant, el benefici social per a la població “.

Hi ha tres tipus de subvencions: desenvolupament de programes de recerca en biomedicina, amb un import de 4.400.000 euros; desenvolupament de medicaments innovadors i de precisió, per valor de 1.125.850 euros; i millora de l’equipament de suport a la investigació en la detecció primerenca del deteriorament cognitiu i funcional, per al que es destinaran 505.780 euros.

Assistència jurídica a l’immigrant

El Consell ha aprovat també un conveni entre la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València (ICAV) per al desenvolupament d’actuacions d’acollida i integració de persones immigrants durant 2016.

Concretament, mitjançant l’acord, la Conselleria d’Igualtat finança amb 30.000 euros a l’ICAV per oferir a les persones immigrants un Servei d’Informació i Orientació Jurídica a l’Immigrant (Sōji).

Aquest servei assessora i informa, especialment en matèria de dret d’estrangeria i nacionalitat, així com en qualsevol matèria jurídica en què l’element estranger sigui rellevant per al procediment, temes de regularització documental i procediments davant del Ministeri d’Interior.

altres assumptes

Entre altres temes, el Consell ha aprovat dos nous convenis de col·laboració entre la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació i la Creu Roja Comunitat Valenciana i l’Associació de Farmacèutics Mundi (Farmamundi) per al desenvolupament d’accions humanitàries davant emergències internacionals.

El conveni amb Creu Roja Espanyola Comunitat Valenciana se centra en l’execució del projecte Acció Humanitària a través del Centre Logístic d’Emergències Internacionals de la Comunitat Valenciana, acció que compta amb un finançament màxim per part de la Generalitat de 225.000 euros.

El conveni subscrit amb Farmamundi s’orienta a la realització d’intervencions que garanteixin l’atenció humanitària de caràcter sociosanitari per a la població en situació de major vulnerabilitat davant d’una crisi d’origen natural o humà, per al que es destina un màxim de de 160.000 euros.

El Consell ha aprovat també el conveni entre la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i l’Ajuntament de Llíria per gestionar les actuacions de rehabilitació i regeneració urbana de diferents zones del municipi, en el marc del Programa de Foment de la Regeneració i renovació Urbana del Pla Estatal d’Habitatge.

La subvenció que queda establerta en aquest conveni per a 2016 és de 1.744.000 ??. D’aquesta quantitat, el Ministeri de Foment aportarà 1.600.000 ?? i la Conselleria d’Habitatge, 144.000 ??.

En l’àmbit cultural i educatiu, s’ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport i la Unió Musical de Llíria pel qual es finançarà parcialment la impartició de l’ensenyament elemental de Música i dels ensenyaments de educació Primària de forma integrada.

Aquesta col·laboració té com a finalitat facilitar als alumnes la possibilitat de cursar simultàniament els ensenyaments de música i els de règim general.

D’aquesta manera, es destinarà una subvenció de 107.850 euros per contribuir a sufragar el 2016 les despeses de personal docent addicionals ocasionats per la integració dels ensenyaments elementals de Música i els ensenyaments d’Educació Primària.

També s’ha donat el vistiplau al conveni entre la Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport i la Federació de Pilota Valenciana per al desenvolupament del programa Pilota a l’Escola.

La Conselleria d’Educació aportarà 95.000 euros a la Federació per contribuir en les despeses ocasionades en el desenvolupament i funcionament del programa Pilota a l’Escola, com l’adquisició de material esportiu fungible, despeses del personal tècnic, desplaçaments i material didàctic, entre altres.