El Consell ha aprovat iniciar les actuacions per a pal·liar els danys produïts pel temporal de neu i fenòmens costaners ocorreguts a la Comunitat Valenciana els dies 18, 19, 20, 21, 22 i 23 de gener.

En la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Govern valencià, que en aquesta ocasió ha tingut lloc a Sagunt, la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha indicat que “és imprescindible començar les accions necessàries per aconseguir, el més aviat possible, la tornada a la normalitat de totes les zones afectades “.

Així mateix, Oltra ha tornat a “reconèixer i agrair públicament la bona feina i la professionalitat de tot el personal que ha estat implicat en el pitjor temporal que ha viscut la Comunitat Valenciana en els últims anys”.

La vicepresidenta ha volgut també felicitar, en nom de tot el Consell, la tasca de director general de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, al capdavant d’aquest organisme, “per la tasca de coordinació que ha portat a terme aquests dies, que ha permès que en un dels pitjors temporals que hem tingut en dècades hagi funcionat tota la resposta a aquesta emergència “.

Oltra ha explicat també que, amb aquest acord, s’insta al Consell de Ministres a que declari, amb caràcter urgent, aquests municipis com a zona afectada greument per una emergència de protecció civil, d’acord va anunciar el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, en la seva recent visita a les àrees més afectades pel temporal a la Comunitat Valenciana. “Un fet que volem també posar en valor i agrair”, ha indicat la vicepresidenta.

Els municipis afectats disposaran fins al 31 de març de 2017, inclusivament, perquè, amb el suport dels serveis tècnics de la Generalitat i, si és el cas, de les diputacions provincials, presentin les estimacions de danys en les infraestructures i béns públics , que hagin estat afectats, així com, si és el cas, de les despeses extraordinàries que, amb caràcter urgent, s’haguessin d’efectuar com a conseqüència del temporal.

Fomentar l’autonomia financera dels municipis

D’altra banda, el Consell ha donat el vistiplau al Pla del Fons de Finançament destinat a les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Segons ha explicat la vicepresidenta, aquest pla té un triple objectiu: “potenciar l’autonomia local i dotar els municipis d’autonomia financera, a través d’una aliança entre Consell, diputacions i ajuntaments; facilitar que els municipis executin inversions prioritàries, i coordinar polítiques que beneficiïn la ciutadania “.

D’aquesta manera, a través del Pla del Fons de Finançament, la Generalitat es compromet a dotar els municipis de recursos financers suficients per donar resposta a la necessitat d’impulsar la millora de la prestació de serveis públics, mitjançant l’enfortiment de l’administració municipal .

Referent a això, Oltra ha assegurat que “amb aquest fons de finançament, es podrà planificar i atendre millor les necessitats de les persones, atès que els ajuntaments són les administracions més properes a la ciutadania”.

Avantprojecte de Llei de Coordinació de Policies Locals

En un altre ordre de coses, el Consell també ha aprovat l’avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana.

Es tracta d’un nou text legal que actualitzarà la normativa vigent, la Llei 6/1999, insuficient per satisfer les demandes socials actuals. La nova llei pretén donar cobertura als nous reptes de la societat valenciana i a uns nous paradigmes de seguretat pública.

“El principal objectiu és potenciar a les policies locals en el sistema de seguretat i ressaltar el seu caràcter preventiu i assistencial en la resolució de conflictes com una policia de proximitat que doni resposta a les demandes de la ciutadania”, ha destacat la portaveu del Consell.

D’aquesta manera, la nova llei establirà els criteris bàsics per a la coordinació de les policies locals en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, a fi de donar resposta a les aspiracions i demandes del col·lectiu.

En concret, pretén adequar la formació, organització, dotació i actuació de les policies locals a les comeses que tenen legalment assignades en matèria de seguretat pública i garantir l’homogeneïtat dels seus recursos personals, tècnics i materials, així com millorar la seva professionalitat, eficàcia i eficiència.

Així mateix, la llei regula les funcions de coordinació i el seu exercici; els òrgans de coordinació; la creació, estructura i organització dels cossos de policia local; la selecció, provisió i mobilitat dels efectius; la formació professional i la capacitació dels efectius; les situacions administratives, incloent-hi la segona activitat; i els drets i deures dels funcionaris i el seu règim disciplinari.