La campanya de sensibilització i conscienciació del Consell per a la prevenció d’incendis forestals, dirigida a la població en general, posa especial èmfasi en les zones d’interfície urbana-forestal, comptant amb la col·laboració dels ajuntaments i diputacions. La directora general de Prevenció i Educació Ambiental, Delia Álvarez, ha explicat que la gestió dels incendis forestals en aquestes àrees és molt complexa perquè els agents implicats són més nombrosos. “Es posen en perill vides humanes i béns materials la protecció preval sobre la de les muntanyes, el que condiciona l’estratègies de defensa i els protocols d’actuació dels mitjans d’extinció”.

La campanya de sensibilització i conscienciació en marxa posa en valor els serveis i béns forestals que ofereix la nostra vegetació mediterrània per fomentar la seva protecció, ja que els incendis tenen el seu origen en un 80% en activitats humanes. Delia Álvarez ha manifestat que, per assolir aquest fi la Generalitat, ha preparat un seguit de materials de difusió, inclosos cartells i tríptics amb els lemes ‘El bosc és la nostra herència més valuosa’ i ‘La prevenció d’incendis és a les nostres mans’.

La directora general destaca el Pla de Sensibilització Urbà-Forestal com a eina molt útil per conscienciar els habitants d’aquestes àrees “que, viure a la muntanya, implica un risc afegit, davant la possibilitat d’incendis forestals, que hi ha de tenir molt en compte “. En aquest sentit, es considera veritablement important preparar-se a nivell d’habitatge o d’àrea urbanitzada, per fer front a l’amenaça d’un foc i reduir els danys, l’impacte i la intensitat d’un possible incendi forestal, saber auto protegir i poder oferir als mitjans d’extinció unes condicions òptimes de seguretat en les seves intervencions i maniobres.

El Pla de Sensibilització Interfície Urbà-Forestal preveu una sèrie de mesures com ara la determinació d’una sèrie d’àrees urbanitzades per dur a terme una experiència pilot, inclosos estudis del nombre d’urbanitzacions per cada municipi objecte del projecte, així com els possibles riscos i problemàtiques especials de cada un d’ells.

A més, es va a procedir al lliurament de materials divulgatius, com la ‘Guia metodològica d’actuacions de prevenció, Defensa i Autoprotecció en la interfície Urbà-Forestal’, un manual de bones pràctiques en prevenció d’incendis forestals i normes tècniques d’infraestructures en àrees urbanitzades, vials, tallafocs, instal·lacions recreatives, etc.

Com a actuacions concretes, la directora general assenyala els tríptics informatius destinats al bustiada, així com el qüestionari d’autoavaluació de vulnerabilitat dels habitatges o l’organització de xerrades informatives de conscienciació, en les que es realitzaran simulacres i s’organitzaran jornades de prevenció, entre altres activitats.

“Amb l’objecte de reforçar les idees d’aquesta campanya es distribuiran per la seva col·locació en llocs visibles de les urbanitzacions, el ‘Calendari interfície Urbà-Forestal 2017’ i es divulgaran tots els materials existents en zones d’ús comú d’aquestes àrees”, ha explicat Delia Álvarez.

La titular de Prevenció d’Incendis Forestals ha recordat que, tots aquests materials i activitats que es duguin a terme, seran difosos en la pàgina web de la Generalitat, “amb l’objecte d’altres ajuntaments o àrees urbanitzades puguin iniciar la seva pròpia campanya de sensibilització amb el suport i l’assessorament dels professionals de la nostra direcció general “.

Mitjançant un enllaç a la web amb el missatge ‘Pla d’Informació i Sensibilització per a urbanitzacions properes a terrenys forestals’, es podran enviar sol·licituds per rebre la xerrada informativa, la jornada de prevenció i el simulacre, el qüestionari de vulnerabilitat de l’habitatge, que es podrà descarregar des de l’ordinador, i les guies didàctiques per poder ser impreses.

Delia Álvarez ha assegurat que l’elaboració d’aquest Pla “no persegueix altra cosa que la recerca de vies de col·laboració entre tots els agents implicats i així aconseguir la major repercussió possible entre els habitants de les àrees urbanitzades objecte d’actuació, generant un referent des del punt de vista de la prevenció d’incendis interfície urbana-forestal “.

La directora general de Prevenció d’Incendis ha deixat clar quins són els missatges d’aquesta campanya; “Extrema les precaucions i, si detectes foc, truca immediatament al 112”.