Resol que l’empresa ha incomplit el contracte i que a més haurà d’indemnitzar a la Diputació per danys i perjuís

El Consell Jurídic Consultiu ha donat via lliure a la Diputació de Castelló perquè suspenga el contracte amb l’empresa que gestionava la piscina provincial, amb la qual cosa elimina el principal escull que havia de cara a l’objectiu del Govern Provincial de què els usuaris puguen estar disfrutant novament dels seus serveis al començament de setembre

El dilluns es va reunir el Ple del Jurídic de forma urgent davant de la necessitat traslladada pel mateix Javier Moliner que era necessari que dictaminara com més prompte millor si era procedent el procés de resolució del contracte davant dels incompliments de l’empresa, que han portat a no pagar els cànons establits a la Diputació, ni les taxes i impostos municipals i inclús l’Agència Tributària ha obert una diligència d’embargament per altres deutes.

El diputat d’Esports, Luis Martínez, ha assegurat que “es una gran notícia. Nosaltres teníem clar que teníem la raó, però era fonamental que el Consell Jurídic Consultiu es pronunciara sobre la reclamació presentada per l’empresa, que ha desestimat. És d’agrair que es reunira ahir mateix, ja que d’esta manera El Govern Provincial pot continuar treballant perquè els usuaris puguen utilitzar els servicis de la piscina provincial al començament de setembre i els treballadors puguen tornar als seus llocs l’abans posible“.

Cal recordar que, com va anunciar el president de la Diputació, Javier Moliner, als propis empleats de la piscina provincial, el plec del nou concurs inclou una clàusula específica que obliga a l’empresa adjudicatària a subrogar-se el personal. En este sentit, especifica que tenint en compte que la subrogació és un dret per al treballador, podrà refusar a la mateixa. Així mateix, este personal serà objecte de subrogació en posteriors contractes, garantint la seua continuïtat a partir també de l’any que ve en l’adjudicació del contracte a llarg termini de l’adjudicatari futur.

D’esta manera, en a penes una setmana des que l’empresa va tancar les portes de la piscina i va despedir els treballadors, la Diputació ha desembossat el problema. El mateix 1 d’agost va anunciar que rescataria la gestió de la piscina, el dia 3 va aprovar en Ple acudir al Jurídic Consultiu per a resoldre l’al·legació de l’empresa, el dia 4 va licitar el nou plec per a recuperar el servei, el dia 5 ho va publicar en el BOP i el dia 7 el Consell Jurídic Consultiu ha donat la raó a la Diputació en tot este procés, “resolt en temps rècord, la qual cosa demostra que El Govern Provincial de forma àgil eficaç i eficiente“, ha destacat Luis Martínez.

Incompliments reiterats de l’empresa

La interlocutòria del Consell Jurídic Consultiu conclou que “hi ha que resoldre el contracte de la piscina provincial tenint en compte l’incompliment del pagament concessional i d’obligacions fiscals“. I ho fa després de “acreditarse l’incompliment reiterat de les obligacions contractuals, contemplades com a causa de resolució i que s’han acreditat en els informes incorporats a l’expedient“.

A més, la resolució del Consell Jurídic Consultiu determina “la confiscació de la fiança -de l’empresa- i l’obligació d’indemnitzar a la Diputació pels danys i perjuís ocasionados“. La valoració dependrà dels informes tècnics i dels gastos contrastats i justificats. En esta mateixa línia, cal recordar que Javier Moliner va anunciar en el Ple del 3 d’agost que, com entén que “per part de l’empresa s’han atacat i vulnerat els drets de la propietat i els treballadors, he encarregat als servicis jurídics de la Diputació que estudien l’inici d’accions penals contra els responsables de l’empresa“.

A més de l’incompliment flagrant de l’empresa en el pagament de les seues obligacions amb la Diputació, amb l’Ajuntament de Castelló i amb l’Agència Tributari, Luis Martínez ha lamentat que “el més greu és perjuí que ha generat als treballadors, a qui ha despedit sense miraments, i als usuaris, a qui ha negat qualsevol informació, generant-los una intranquil·litat que des de la Diputació volem atenuar“.

Així, una vegada que es conega la nova empresa gestora de la piscina provincial, està previst informar tots els usuaris perquè puguen tornar a l’activitat habitual el mes que ve, en les mateixes condicions en les venien fent-ho fins ara.