L’Ajuntament de Castelló ha convocat la sessió constitutiva del Consell Municipal d’Inspecció, una de les iniciatives previstes dins del pla de control tributari impulsat des de la Regidoria de Gestió Municipal dirigida per Antonio Lorenzo. Este Consell té com a missió “identificar, analitzar i proposar millores de caràcter transversal en les actuacions de control o inspecció de diferents àrees, negociats o unitats de l’Ajuntament per a millorar la seua eficàcia i eficiència i d’esta manera facilitar l’exercici d’activitats i prestació de serveis“, segons ha explicat l’edil.

A proposta de l’Administració Tributària Local, este nou organisme tindrà un caràcter politicotècnic pel que estarà integrat pel regidor de Gestió Municipal, Antonio Lorenzo; el regidor d’Ordenació del Territori, Rafa Simó; i el regidor de Transparència i Modernització, Ignasi Garcia, així com representants tècnics de les diferents àrees amb competències en matèria de control: Policia Local, Negociat Tècnic de Control Urbanístic, Negociat Tècnic de Control d’Activitats Ambientals; Secció Administrativa de Control Urbanístic, Secció Tècnica d’Infraestructures; Serveis Públics i Medi Ambient, Secció Tècnica de Mobilitat i l’Administració Tributària Local a través de la Unitat Administrativa d’Inspecció.

El pla de control tributari municipal es desenvoluparà fins a 2019, amb dos línies de treball fonamentals: millorar l’atenció al contribuent i potenciar la investigació del frau tributari. “Todas les ciutadanes i tots els ciutadans tenim l’obligació constitucional de contribuir al sosteniment dels gastos públics, d’acord amb la nostra capacitat econòmica i per a això és necessari comptar amb un sistema tributari justo“, ha afirmat l’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco. “L’Ajuntament ha de comptar amb els ingressos necessaris per a les polítiques socials i d’ocupació. És un esforç de la ciutadania per a tindre una ciutat mejor“.

Marco ha insistit en el fet que “si combatre el frau ha sigut sempre un objectiu prioritari, en estos moments resulta essencial no sols pels increments en la recaptació, sinó per contribuir eficaçment a una distribució més equitativa i justa de la càrrega tributaria“. El Consell Municipal d’Inspecció s’ha convocat per a la setmana que ve, en una sessió en què s’aprovarà la constitució i es preveu plantejar que cada àrea aportació les seues propostes d’inspecció per a piorizar les actuacions i convocar els diferents grups de treball que després hauran de donar comptes al Consell.

El consell dissenyarà l’estratègia per a millorar l’eficàcia i eficiència de les activitats d’inspecció. Es pretén disminuir l’excessiu control sobre el contribuent o sobre un sector d’activitat, i evitar que se solapen les actuacions de control dels diferents organismes municipals. La intenció és aconseguir un ús més racional i eficient dels recursos humans i materials que l’Administració local posa al servei de la gestió tributària.