La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural està elaborant el reglament que desenvolupa la Llei de Patrimoni Arbori Monumental, que estarà a punt a la tardor, i el sotmetrà a consulta en la pròxima reunió de la Comissió de Patrimoni Arbori Monumental. S’estima que després de passar tots els tràmits administratius serà tramès a les Corts per a la seva votació a final d’any.

“Estem donant un nou impuls a la llei, que compleix aquest mes 10 anys i que és una bona llei, però necessita ser desenvolupada amb un reglament per assolir plenament els seus objectius”, ha assenyalat avui la consellera Elena Cebrián, en ocasió de la reunió de la comissió de patrimoni arbori monumental, que no es convocava des de feia més de dos anys. Es troba també en procés d’actualització el Catàleg d’Arbres Monumentals, en el qual s’inclouran 150 nous exemplars que ja es troben identificats, principalment oliveres de Castelló, fins ara poc representats en aquesta relació.

Durant la reunió de la Comissió de Patrimoni Arbori Monumental, en la qual s’han exposat les activitats que realitzarà la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural en aquest àmbit, la consellera, Elena Cebrián, ha destacat la importància de la cura de l’arbrat monumental de la Comunitat Valenciana i el necessari desenvolupament de l’actual norma per avançar en la protecció del patrimoni vegetal, per a desenvolupar la figura d’arbre singular, donarà cobertura al catàleg d’arbres locals.

Així mateix, el director general de Medi Natural i Avaluació Ambiental, Antoni Març, ha explicat que es va a reforçar l’equip d’arbres monumentals amb un escalador i un peó per donar suport a la brigada actual, composta per un escalador i un tècnic.

També ha anunciat que es va a dur a terme una campanya de divulgació entre els ajuntaments perquè es puguin incorporar més arbres al catàleg a través de l’aprovació en els plens municipals dels catàlegs locals.

El Catàleg d’Arbres Monumentals de la Comunitat Valenciana recull 880 exemplars de 63 espècies botàniques, sent les més representades l’olivera (36%), la savina turífera (17%), el garrofer (8%), la carrasca (7%) i la palmera datilera (5%). El 64% es situen en sòl de titularitat privada i el 36% en sòl públic.

En total, 115 municipis tenen arbres monumentals catalogats en gairebé totes les comarques valencianes. A més, 20 ajuntaments han declarat arbres monumentals d’interès local i disposen també del seu catàleg municipal.

Els arbres monumentals són caracteritzats i catalogats pels tècnics de referència en les direccions territorials de la Conselleria i pel departament d’Arbres Monumentals del Centre per a la Investigació i Experimentació Forestals, CIEF.

Un arbre catalogat com a monumental és aquell que pitjor seves dimensions, edat, valors històrics, culturals o simbòlics resulta excepcional i constitueix un autèntic monument vivent.

Aquest àmbit s’acull a la Llei 4/2006 de Patrimoni Arbori Monumental, aprovada per unanimitat a les Corts, de la qual es compleix el seu desè aniversari. Amb aquest motiu s’ha organitzat el 10 de maig una jornada tècnica al Jardí Botànic de la Universitat de València, que reunirà experts en la gestió d’arbres monumentals i abordarà la situació del Catàleg de la Comunitat Valneciana, de l’any 2102, els catàlegs municipals , la gestió en altres comunitats autònomes, aspectes tècnics sobre la conservació i activitats pràctiques per conèixer les actuacions que es realitzen sobre aquests éssers vius