La consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha presentat el Primer Pla Director de la Seguretat Viària (PDSV) del govern valencià, on es destaca la coordinació, per primera vegada, amb sis conselleries del Consell per implicar “des del minut zero a tots, treballant des d’un àmbit multidisciplinar amb totes les àrees per aconseguir reduir l’accidentalitat”.

Per a això, es crearà una comissió de seguiment del pla, que estarà integrada per un / a director / a general de cadascuna de les conselleries participants i que s’encarregarà, entre d’altres funcions, de l’avaluació, coordinació, comunicació i representació sobre el desplegament d’aquest pla director. A més, cada departament implicat haurà de realitzar programes d’actuació durant 2017 on s’especifiquen mesures en les seves respectives àrees.

El pla també pretén augmentar la participació ciutadana per aconseguir la implicació de tota la societat. Així, s’habilitarà un web per a la seguretat viària amb informació per a l’usuari i també una bústia on es podran fer consultes i peticions ciutadanes.

D’altra banda, un cop s’aprovi el pla, entraran en vigor una sèrie de mesures que constitueixen un decàleg de partida per aplicar de forma immediata i on destaquen actuacions concretes en matèria d’urbanisme, mobilitat, educació, salut i emergències.

Durant la presentació del Pla Director de la Seguretat Viària (PDSV), que ha comptat amb la participació del director general d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo, s’ha destacat que el document té com a objectiu general “la reducció de l’accidentalitat i de les seves conseqüències en tota la Comunitat “. Així mateix presenta “un marcat caràcter multidisciplinari i multisectorial, obert a tota la societat i enfocat a col·lectius i temes claus, on la seguretat quedi integrada en la mobilitat per realment parlar de mobilitat sostenible”, ha afegit.

En aquest sentit, la consellera ha valorat la col·laboració amb la qual s’ha comptat per a la seva elaboració per part de les administracions públiques, organismes i associacions, el que “potenciarà l’actuació de la Generalitat en pro de la reducció de la sinistralitat, al mateix temps que promourà i impulsarà les actuacions d’altres administracions i associacions compromeses amb la seguretat viària “. Així, en el desenvolupament del PDSV han participat les conselleries d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori; Economia sostenible, sectors productius, Comerç i Treball; Sanitat Universal i Salut Pública; Educació, Recerca, Cultura i Esport; Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències.

Decàleg per a una nova gestió en matèria de seguretat viària

Aquest pla director es desplegarà per mitjà de programes que elaboraran les diferents conselleries i recollirà actuacions a executar ja l’any 2017 i, en tot el que sigui possible, canalitzarà propostes o actuacions que provinguin d’altres entitats a través dels corresponents mecanismes de col·laboració .

Tot i això, segons ha destacat, “no serà necessari tenir elaborats els programes esmentats perquè es notin els efectes de l’PDSV, ja que, des del dia següent a la publicació del decret, seran de compliment obligatori una sèrie de disposicions que constitueixen un decàleg de partida per a una nova forma de gestió en matèria de seguretat viària “.

Entre aquestes disposicions destaquen les mesures que s’incorporaran en matèria urbanística, ja que, totes les actuacions urbanístiques hauran d’incloure una anàlisi de les connexions de la xarxa viària en la que s’estableixin unes condicions mínimes per garantir la segureta viària i els plans generals de ordenació urbana també han d’incloure una anàlisi d’accidentalitat identificant els punts de major sinestralidad i les mesures correctores que s’han d’adoptar. A més, també en aquelles actuacions estratègiques es hauran de garantir modes més sostenibles de desplaçament i no tant en transport privat.

Quant als plans de mobilitat que està preparant el Govern valencià, així com els que preparin els ajuntaments, hauran d’analitzar l’accidentalitat i l’evolució, així com proposar accions per millorar la seguretat dels vianants, ciclistes i la resta d’usaris del transport. La Conselleria d’Obres Públiques també es compromet a estudiar la conveniència d’incoporar un tercer carril d’avançament en alguns trams de carreteres convencionals per reduir l’accidentalitat per col·lisió frontal.

La Generalitat també donarà suport a la recerca de diferents departaments, organismes o instituts per millorar la seguretat viària i s’establirà un Pla de Qualitat en els serveis d’Inspecció Tècnica de Vehicles per millorar el servei i incrementar la informació que rebin els usuaris.