La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha recuperat, després de cinc anys, els ajuts a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana.

El seu marc normatiu, publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, renova l’anterior per regular les inversions en explotacions ramaderes, actualitzant tant l’objecte de l’ajuda com el procediment de la seva gestió.

El secretari autonòmic d’Agricultura i Desenvolupament Rural, Francisco Rodríguez Mulero, ha assenyalat que “en nom d’una major transparència i simplificació administrativa” es deroguen l’ordre de bases anterior, de 2009, i les seves modificacions posteriors.

Així mateix, ha afegit que aquesta mesura s’uneix a altres ajuts a les inversions en explotacions agràries, a la incorporació de joves agricultors que el Govern Valencià torna a posar en marxa, després d’anys sense convocar-se, demostrant “el compromís de l’actual equip de gestió per desenvolupar un sector agroalimentari valencià competitiu i sostenible “.

L’objecte d’aquests ajuts, per a les que el 2017 es destinaran 800.000 euros, consisteix en donar suport als ramaders a realitzar inversions en les granges, amb la finalitat de renovar les instal·lacions, els equips i les infraestructures per altres més avançades tecnològicament, amb especial atenció a la millora de les condicions d’higiene, salubritat i bioseguretat.

Alhora han de servir per millorar les condicions de benestar animal, la sostenibilitat i la reducció dels impactes ambientals produïts per la pròpia activitat ramadera, sense oblidar la reducció dels costos de producció, la millora de la qualitat del producte final i el foment dels productes ecològics.

Les inversions subvencionables s’especificaran per a cada convocatòria i tindran com a finalitat la millora de la bioseguretat i de les condicions higienicosanitàries, de benestar, promoció de la extensificació, foment de la ramaderia ecològica, reducció de costos, millora de la qualitat del producte final , reducció de l’impacte ambiental i lluita enfront del canvi climàtic.

Els ajuts cobriran els costos per a la construcció o millora de béns immobles, la compra de maquinària i equips, l’adquisició o desenvolupament de programes informàtics per a la gestió ramadera, entre altres.

Rodríguez Mulero ha indicat que la majoria de les granges de la Comunitat Valenciana es va construir als anys 70 i 80, i davant l’actual evolució dels mercats, la implantació de noves normes comercials, la demanda i les preferències del consumidor, les polítiques front al canvi climàtic i les exigències legals de la Unió Europea, es requereix una adaptació a les noves necessitats de producció i als nous avenços tecnològics.