El Ple del Consell ha aprovat tres convenis de col·laboració entre la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i les federacions de confraries de pescadors de la província de Castelló, València i Alacant per retirar residus sòlids del mar que s’adhereixin als arts de pesca al desenvolupament de l’activitat pesquera, residus perduts o altres deixalles marins.

En total, es destinarà un total de 95.530 euros, que es distribueixen de la següent manera: 42.766 euros per a la federació d’Alacant, 31.296 euros per a la federació provincial de Castelló i 21.468 euros per a la de la província de València.

Aquesta iniciativa posada en marxa aquesta legislatura, comprèn ajudes a la recollida de la mar d’arts de pesca perduts destinada especialment a combatre la pesca fantasma, la compra i, si escau, la instal·lació a bord d’equips per a la recollida i l’emmagatzematge d’escombraries marina, tant a bord com en els ports pesquers, per a l’apilament i el reciclatge de deixalles marines.

També inclou la comunicació, la informació i les campanyes de sensibilització per animar els pescadors i d’altres interessats a participar en projectes de recollida d’arts de pesca perduts.