El Consell Social de Borriana s’ha reunit per informar els seus membres sobre els pressupostos participatius de 2017. Tot i que els components d’aquest òrgan ja tenien informació detallada sobre aquesta consulta ciutadana que va començar el passat 2 de maig, a la primera part de la reunió el regidor de participació Ciutadana i Transparència, Christopher del Moral, ha informat del procés de recollida de propostes i sobre com es pot vehicular la participació de les associacions constituïdes a l’hora de presentar propostes, recollir suports, etc., que poden trobar en aquesta consulta 01:00 instrument molt important per dur a terme els seus objectius.

Després, durant la segona part es va iniciar el desenvolupament del que serà una tasca important del Consell Social, a través dels cinc grups de treball que es van crear, com és la presentació de propostes per sectors d’activitat per als pressupostos del 2017. Amb aquesta finalitat, i tal com s’havia demanat en sessions anteriors, la interventora municipal va informar els membres del Consell Social sobre l’elaboració del pressupost municipal, els capítols que el componen, la distribució dels fons, etc., i també sobre els mecanismes que el Consell Social pot utilitzar per presentar les propostes que consideri oportunes.

Finalment, es va informar sobre els procediments de contractació que s’utilitzen en l’administració municipal. El regidor de Participació Ciutadana i Transparència ha destacat que les reglamentacions existents tenen moltes possibilitats de millora, i per això “vam obrir aquesta part tan important per a la bona gestió dels pressupostos al Consell Social, ens en què està representada la ciutadania de Borriana i que transmet les seves inquietuds, perquè, si ho considera oportú, proposi nous criteris per elaborar els plecs de contractació municipals. El Consell Social, al costat dels pressupostos participatius i les noves eines de consulta ciutadana i participació que entraran en funcionament en un termini molt breu, faran possible que la veu dels ciutadans i les ciutadanes trobin un espai ampli en l’administració municipal i, el que és encara més important, que pugui tenir molt de pes en algunes qüestions tan fonamentals com els pressupostos o les contractacions “.

Per la seva banda, la regidora d’Hisenda, Cristina Rius, va assenyalar la importància d’aquest òrgan per “portar a terme les polítiques de participació ciutadana que ens hem marcat des de l’Equip de Govern”. Segons Rius, el Consell Social és una peça clau, amb la resta de mecanismes de consulta que s’han posat en marxa, perquè la ciutadania, a través de les associacions i agrupacions, s’expressi, mostri les seves inquietuds i aquestes es vehiculin per millorar la nostra ciutat amb la participació de totes i de tots.

Finalment, el regidor de Participació Ciutadana i Transparència agrair l’assistència a la sessió dels seus membres i va destacar també el bon funcionament d’aquest òrgan de participació, que ja ha començat a reunir-se amb una periodicitat notable des que es va convocar per primera vegada.