El conseller d’Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha presidit el Ple del Consell Valencià del Cooperativisme on s’ha aprovat la proposta d’un pla estratègic que pretén donar més protagonisme a aquest Consell com a institució pública de participació i de col·laboració entre la Generalitat i la Confederació de Cooperatives, en favor del cooperativisme valencià.

A més, en el ple s’ha aprovat la creació de dues comissions de treball, una de caràcter tècnic-jurídic, i una segona de foment del cooperativisme, que té com a objectiu treballar en l’elaboració d’un Pla de Suport i Foment del Cooperativisme, que es desenvoluparà amb caràcter bianual.

El Consell Valencià de Cooperativisme també ha aprovat una declaració de suport a les cooperatives valencianes d’ensenyament. En aquesta declaració es destaca “el singular model educatiu que practiquen, basat en la més extensa i intensa implicació amb l’alumne i amb lel seu desenvolupament en la comunitat, des de models educatius de caràcter privat, però impulsats pels valors de la solidaritat social i la identificació amb el caràcter laic i públic de la tasca educativa “.

És la segona vegada en tres mesos que Rafa Climent ha presidit el ple del Consell Valencià de Cooperativisme, després de nou anys sense assistència de cap conseller. Rafa Climent ha destacat “l’impuls al Consell Valencià del Cooperativisme perquè, per a la conselleria, el foment del cooperativisme i l’economia social se situa com un dels seus pilars en el canvi cap a un model econòmic basat en l’activitat productiva, real i sostenible”.

El ple del Consell Valencià de Cooperativisme està integrat per la Confederació de Cooperatives i per representants de les conselleries d’Economia, Agricultura, i Educació.