El consell estima que pràcticament totes les entitats i empreses públiques de la Generalitat van incórrer en el 2014 en algun incompliment de la legalitat, com fraccionament de contractes, abús del procediment negociat sense publicitat o abonament de salaris sense autorització, aquesta última per import de 93.000 euros . El Consell va informar ahir que l’informe d’auditories corresponent al 2014, que revisa l’activitat economicofinancera de 35 entitats, empreses i fundacions que integren el sector públic valencià, revela nombroses irregularitats, i en tres d’elles (Aerocas, Projectes Temàtics i Ciutat de la Llum) l’auditor denega emetre opinió. 

La vicepresidenta del Govern valencià, Mònica Oltra, va exposar aquest informe després de la sessió plenària i va anunciar que si es deriven responsabilitats penals de les irregularitats detectades, l’informe es traslladarà a Fiscalia. 

Sobre Aerocas, l’auditor ha denegat emetre opinió en no haver aportat els anteriors gestors del Consell un informe sobre el benefici social o la rendibilitat potencial de la infraestructura (cosa que permetria signar els comptes en virtut d’una ordre d’Hisenda), tal com va avançar Mediterrani. 

L’auditoria duta a terme per la Intervenció General apunta que, al tancament del 2014, el cost de les obres de construcció de l’aeroport ascendeix a 176.376.751,59 euros, que és el que li havia costat a 31 de desembre del 2012 el aeroport a les arques públiques. Després s’han fet algunes inversions, però són menors. 

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, va lamentar ahir que els anteriors gestors, “no complissin amb la mínima exigència d’explicar i documentar per escrit quins eren els beneficis socials i econòmics de l’actuació que estan escometent”. En aquest sentit, critica que l’auditor no hagi pogut emetre opinió arran que els anteriors gestors, “van ometre un aspecte tan rellevant, com és l’informe de viabilitat, en la documentació” que va permetre la seva realització.