El conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz, ha plantejat la creació d’una càtedra de Responsabilitat Social a la Universitat d’Alacant, “projecte en el qual podrien estar representades altres universitats públiques valencianes”, ha destacat Alcaraz.

El conseller ha fet aquestes declaracions després de la signatura del conveni de col·laboració en matèria de transparència amb el rector de la Universitat d’Alacant, Manuel Palomar.

Alcaraz ha assenyalat que des de la Conselleria “continuem estrenyent la col·laboració i establint vincles per impulsar la transparència en les universitats públiques valencianes, com a aliades estratègiques que són en aquesta matèria”.

El conseller ha posat en valor “el coneixement expert i la investigació” que resideix a les universitats i que enllacen amb els objectius de la conselleria “per aconseguir unes institucions més transparents, una connexió que ens portarà a continuar reforçant aquestes actuacions amb el conjunt de universitats públiques valencianes “ha explicat.

Per Alcaraz, la relació del Govern valencià amb les universitats “és essencial per a l’expansió en la nostra societat de qüestions com el rebuig de la corrupció, la defensa de la transparència o la difusió de polítiques de solidaritat i de cooperació”.

Després de la signatura del conveni, el conseller ha indicat que “es va crear una comissió mixta, amb representació de la Universitat d’Alacant i la Conselleria de Transparència, per continuar aprofundint de manera coordinada en les activitats que recull aquest acord”.

El conveni signat entre la Generalitat i la Universitat d’Alacant inclou la realització d’activitats de formació, divulgació, sensibilització, transferència del coneixement, investigació i desenvolupament en matèria de transparència, participació i accés a la informació durant l’exercici 2016.

Entre elles, l’organització de congressos de participació ciutadana en gestió ambiental i en gestió urbanística; el foment de la transparència en els processos administratius; la creació d’un portal web per difondre les activitats que es realitzen; o la creació d’un fons bibliogràfic sobre la matèria.

Alcaraz ha destacat que en els pròxims dies la Conselleria de Transparència “signarà convenis similars amb la resta d’universitats públiques valencianes”.

Per la seva banda, el rector de la Universitat d’Alacant, Manuel Palomar, ha assenyalat que “aquesta col·laboració ens permetrà entroncar els objectius de conselleria i universitat, especialment en matèria de responsabilitat social, per treballar per una universitat socialment responsable”.

Palomar ha incidit en la importància de les accions que es posaran en marxa en matèria de formació, divulgatives o d’informació relacionades amb la transparència, responsabilitat social i participació ciutadana.

La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació finançarà les activitats incloses en el conveni amb un import màxim de 57.950,31 euros.

Per a això es desenvoluparan accions formatives, de divulgació i sensibilització, així com de recerca i desenvolupament. Entre d’altres, es preveuen les següents:

Activitats de formació:

– Col·laboració en el disseny, organització i impartició de programes de formació permanent en matèria de transparència, open data, protecció de dades de caràcter personal, participació i accés a la informació, govern obert i administració electrònica, bon govern i bona administració, per a empleats públics, entitats locals i associacions.
– Elaboració i publicació de manuals, guies i cursos on line i MOOC (acrònim en anglès de Massive Open Online Course o COMA en espanyol, Curs Online Massiu Obert) i altres continguts audiovisuals, en les matèries i per als destinataris assenyalats en l’apartat anterior .
– Creació d’un fons bibliogràfic en la Universitat d’Alacant per a la formació d’empleats públics en les temàtiques objecte del conveni.

Activitats de divulgació i sensibilització:

– Conferències, congressos, seminaris, tallers, així com realització de jornades de divulgació tècnica, tecnològica i artística en matèria de transparència, open data, protecció de dades de caràcter personal, participació i accés a la informació, govern obert i administració electrònica, bon govern i bona administració (principis i bases del nou procediment administratiu, smartcities, lluita contra la corrupció, etc.).
– Publicacions sobre temes d’interès en l’àmbit del conveni.
– Organització d’exposicions i promoció d’activitats culturals.
– Creació d’instruments electrònics (revista electrònica, web, xarxes socials, Cursos on line i MOOC, continguts audiovisuals, etc.) de difusió de les activitats i investigacions realitzades en el marc del conveni.

Activitats de recerca i desenvolupament:

– Desenvolupament de línies d’investigació conjunta i creació i foment de xarxes científiques, especialment en matèria de transparència, open data, protecció de dades de caràcter personal, participació i accés a la informació, govern obert i administració electrònica, bon govern i bona administració ( principis i bases del nou procediment administratiu, smartcities, lluita contra la corrupció, etc.).
– Realització de treballs d’investigació sobre temes d’interès en l’àmbit del conveni.
– Estudis relacionats amb dades obertes procedents del web GVA Oberta (http://www.gvaoberta.gva.es/inici) d’interès per al conveni.
– Creació de Premis de Recerca de Treballs Fi de Grau i Treballs Fi de Màster per a la promoció dels temes d’investigació i desenvolupament del conveni.
– Creació d’una revista electrònica d’investigació que compleixi amb els índexs de qualitat i impacte en les matèries objecte de la temàtica del conveni.
– Creació d’un fons bibliogràfic en la Universitat d’Alacant per a fomentar la investigació i desenvolupament en les temàtiques objecte del conveni.
Traductor de Google para empresas:Google Translator ToolkitTraductor de sitios webGlobal Market Finder