Conclòs l’exercici 2016, amb gestió exclusiva de l’equip de Munt, el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló manté pendents els mateixos problemes que es va proposar abordar en arribar, sense atisbarsc previsions de solució.

Des que l’actual executiu llegaraal govern, el personal del Consorci segueix sense veure el conveni col·lectiu que es va negociar en 2014, paralitzat un any a la Conselleria d’Hisenda sense que s’emetés informe, i! Qual, un cop obtingut el setembre de 2016, segueix en un calaix, aquest cop, al Consorci, ajornant i sense que se li doni tràmit, impidiendoasí que el personal disposi d’un text regulador actualitzat i que asseguri els seus drets laborals i condicions de treball.

Així mateix, es mantenen en el Consorci les dificultats de substitució del pcisonal funcionari, sense que s’adoptin solucions sostenibles ni s’abordi definitivament, recorrent a contractacions per acumulació de tasques, que, segons circumstàncies, persisteixen més enllà de la substitució, trobant duplicitats innecessàries de personal, que redunden en una despesa innecessària. Contractacions que, d’altra banda, tampoc es veuen traduïdes en un augment de l’activitat global, com és el cas de l’àrea quirúrgica, que ha vist minvada la seva activitat de manera alarmant durant el primer semestre, a costa de conèixer el resultat del segon semestre , sense millor expectativa.

Un exercici negre, marcat per un pla no negociat d’amortitzacions i d’acomiadaments de personal, en aprimament de recursos sanitaris, cosa que ha agreujat les llistes d’espera del Consorci; exercici que ha estat ple de despropòsits, de declaracions d’intencions que no es veuen materialitzades, i de plans fimcionales incerts i inacabats, tot això en un àmbit d’utilització política del centre hospitalari.

També suspèn el Consorci en matèria de transparència, atès que, després d’any i mig de gestió, es sigueen l’opacitat, sense exposar informacions que haurien de ser públiques, com ara les contractacions de serveis o les memòries i comptes de resultat anuals. Ni tan sols s’ha complert amb els Estatuts, ja que no s’ha creat la JuntaAsistencial ni la Comissió de Participació i Garanties losCiudadanos, governant unilateralment, d’esquena a la negociació col·lectiva, als professionals ia la ciutadania, en vulneració de drets socials i laborals.

Per tot això, des de CCOO-CHPCS, lamentem el desaprofitament d’oportunitats de garantia i avenç en matèria de drets, i instem al govern valencià a que, en vista del balanç resultant de la gestió de l’any 2016, intervingui en conseqüència, adoptant les mesures necessàries per al repianteamiento de la direcció del pla gestor envers el Consorci previst per 2017, de manera que es recondueixin les disfuncions gestores de l’exercici que conclou, en salvaguarda dels drets sociolaborals