La gerència del Consorci desobeeix els acords assolits pel Consell de Govern per mantenir les funcions d’un lloc que es va amortitzar el passat mes de desembre.

El passat mes d’octubre es va acordar al Consell de Govern, tot i per sobre de la negativa de la part social, i amb el reüll del dret de negociació col·lectiva, l’amortització de vint places de personal laboral i funcionari.

Entre aquestes places es trobaven la direcció de serveis generals i una plaça de conductor, ocupades interinament, i que a data de publicació haurien de cessar en el nomenament per ocupar les seves places bàsiques.

Així es va fer en el primer cas, encara que no s’ha pres la mateixa determinació en el cas del conductor, qui, transcorregudes gairebé dues setmanes des que es publicaseel anunci d’amortització de places, segueix exercint les mateixes funcions, sense haver passat a ocupar el seu plaça bàsica, de zelador del centre.
Aquest fet, més enllà de constituir una falta de compliment dels acords assolits pel màxim òrgan de govern del Consorci i de clara discriminació, podria entendre com un desafiament a l’equip de Munt, qui va traçar una clara línia en aquest sentit, aflorant fins i tot una possible falta d’entesa polític o de divergència entre entitats.

Per tot això, des de CCOO-CHPCS instainos la senyora Munt a aclarir la circumstància descrita i a obrar d’acord amb la nontiaiiva. acatant els acords que es van aconseguir a instància seva en igualtat i sense discriminacions, independentment del motiu que lojustificara.