El secretari autonòmic de Cultura i Esport, Albert Girona, i el director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont, han presentat les convocatòries públiques de projectes expositius del Consorci de Museus 2017-2018.

Amb aquestes es posa en marxa un nou model de gestió basat en la transparència en els procediments de selecció de projectes, així com en la igualtat d’oportunitats en l’accés a les programacions públiques dels museus.

És la primera vegada que ix a concurs públic la major part de la programació d’un ens museístic a la Comunitat Valenciana.

El secretari autonòmic de Cultura i Esport ha manifestat que “amb la presentació d’aquestes convocatòries comença un canvi de gestió en el Consorci de Museus. Crec que aquest és el camí que s’ha de seguir i la millor forma de seleccionar quins seran els artistes i els comissaris que formaran part de la programació d’aquesta institució”.

Així mateix, Girona ha agraït la labor del director del Consorci de Museus que “en molt poc de temps ha preparat aquestes convocatòries amb gran diligència, rigor i transparència. No es pot demanar més a una persona que fa només tres mesos que va assumir el seu càrrec al capdavant del Consorci de Museus”.

Les convocatòries es refereixen específicament a les exposicions de caràcter contemporani, pensant en el suport als artistes actuals, als comissaris i a la seua professionalització. Així mateix, les convocatòries estan destinades sobretot als/les artistes i comissaris/àries nascuts/des o residents a la Comunitat Valenciana, però també hi ha una convocatòria de comissariat oberta a qualsevol persona que presente un projecte expositiu.

El ‘Diari Oficial de la Comunitat Valenciana’ (DOCV) publicarà en breu les tres primeres d’una sèrie de convocatòries que aglutinen la major part de la programació del Consorci de Museus per a l’any que ve. Les tres primeres, les més importants per la seua inversió, ja que sumen entre totes 270.000 euros, són: ‘365 dies’, convocatòria de comissariat durant un any d’una sala del Centre del Carme); ‘Escletxes’, convocatòria de producció artística i suport a la investigació; ‘V.O.’, convocatòria de comissariat. El termini per a presentar projectes a les tres convocatòries finalitza el 14 de novembre.

Amb la seua publicació es posa de manifest un procés en què el Consorci de Museus ha treballat junt amb les associacions d’artistes i de crítics d’art d’Alacant, Castelló i València, amb l’assessorament de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, i d’acord amb el Codi de Bones Pràctiques en la Cultura Valenciana.

Segons el director del Consorci de Museus, “hem treballat conjuntament amb el sector artístic valencià i hem atés cadascuna de les seues propostes perquè del que es tracta és que aquestes convocatòries siguen útils i aconseguisquen el nostre objectiu que no és un altre que el de contribuir a millorar el context sociocultural de la Comunitat Valenciana, i amb això: generar oportunitats, impulsar l’intercanvi entre artistes per a la seua promoció nacional i internacional, fomentar el coneixement de l’art contemporani entre la societat, i sobretot, contribuir a l’impuls i la professionalització del sector”.

“Aquestes convocatòries són el punt de partida d’un nou Consorci de Museus, més democràtic, més participatiu, més accessible i on la seua programació siga verdaderament un reflex de l’art que ens envolta”, ha explicat Pérez Pont, qui ha afegit que “tot això s’aconsegueix obrint la institució, obrint camins, afavorint l’entrada de noves propostes, i de nous professionals que ens donaran l’oportunitat de gaudir de noves línies de treball”.

El director del Consorci de Museus ha recordat que “a aquestes tres primeres li seguirà la publicació d’altres convocatòries dirigides al sector de l’educació artística; per a exposicions de caràcter social, així com de revisió d’artistes valencians de llarga trajectòria”.

Criteris de valoració

Per a la valoració i selecció dels projectes presentats es constituirà un jurat, diferent per a cada convocatòria, integrat per professionals de l’art contemporani i presidit per la presidenta de la Comissió Cientificoartística del Consorci de Museus o persona en qui delegue, d’acord amb el Codi de Bones Pràctiques, a fi de garantir la presència de representants de la societat civil, d’experts en la matèria i de l’entitat. El Consorci de Museus anunciarà pròximament la composició del jurat de cadascuna de les convocatòries.

Entre els criteris de valoració es tindrà en compte l’interés i la qualitat artística del projecte, així com el caràcter innovador de la proposta; adaptació a l’espai expositiu; viabilitat pressupostària del projecte, i la trajectòria de la persona sol·licitant.
Es desestimaran aquelles propostes que no respecten els principis democràtics de convivència i pluralitat, garantint així la igualtat de totes les persones amb independència del seu gènere, raça, llengua i orientació sexual.

Les exposicions o activitats aprovades seran programades, d’acord amb la persona o col·lectiu seleccionat, entre 2017 i 2018.

Per a obtindre més informació sobre les sol·licituds, així com documentació complementària, consulteu la web del Consorci de Museus: www.consorciomuseos.gva.es.

‘Escletxes’

El Consorci de Museus pretén impulsar la creació artística i enfortir el teixit cultural valencià mitjançant la publicació d’aquesta convocatòria de suport a la investigació i la producció artística.

La iniciativa va dirigida a artistes i col·lectius lligats a la creació contemporània, que presenten propostes que estiguen en via d’investigació i requerisquen d’un impuls econòmic per a la seua producció; han de tindre com a objectius, l’experimentació i innovació en l’àmbit de la creació artística.

Poden optar a la convocatòria artistes, a títol individual o col·lectiu, nascuts/des o residents a la Comunitat Valenciana.
Els projectes seleccionats seran objecte, cadascun d’aquests, d’una exposició organitzada pel Consorci de Museus en el Centre del Carme de València, o en altres centres consorciats tant d’Alacant com de Castelló.

S’ofereixen tres ajudes de 15.000 euros per a la producció de l’obra, incloent-hi els honoraris de l’artista o artistes participants (3.000 euros). A més, l’entitat correrà amb les despeses de l’organització de la mostra, així com del corresponent catàleg.

‘V.O.’

L’objectiu d’aquesta convocatòria és la selecció de tres projectes de comissariat de caràcter inèdit per a la realització d’exposicions durant els anys 2017 i 2018 en el Centre del Carme de València i en altres centres consorciats d’Alacant i Castelló.

Els projectes que es presenten han d’abordar la creació artística contemporània i la innovació en els processos creatius, a fi de promoure la mobilitat de les produccions expositives i les diferents disciplines artístiques. Pot optar a la convocatòria qualsevol persona, a títol individual o col·lectiu.

La dotació econòmica per a cadascun dels projectes és de 25.000 euros, on s’inclouen els honoraris de 3.000 euros per a comissariat i 3.300 per al o els artistes.

‘365 dies’

L’objectiu d’aquesta convocatòria és la selecció d’un projecte de comissariat durant un any per a la Sala 1 del Centre del Carme. El projecte presentat haurà d’incloure no sols la programació expositiva, sinó també el programa d’activitats que va unit al projecte.

Els projectes abordaran la creació artística més contemporània. Es valorarà, així mateix, la introducció de nous formats expositius, les estratègies educatives per a aproximar al públic l’art contemporani, tallers, així com altres eines de divulgació, investigació i participació ciutadana.

Podrà optar a la convocatòria tota persona, espanyola o estrangera, resident o nascuda a la Comunitat Valenciana, que presente un projecte de comissariat, a títol individual o col·lectiu, amb una dotació per a tot el projecte de 90.000 euros, incloent-hi els honoraris per al comissari de 12.000 euros i 11.700 euros per al o els artistes.