El delegat de Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha visitat avui la cooperativa agrícola ‘Nulexport’ de Nules per conèixer el treball que es realitza en aquesta important cooperativa castellonenca, líder en producció de clementina i amb 37 anys d’història. Durant la visita ha destacat el suport del Govern d’Espanya al sector citrícola i ha realitzat un balanç de les ajudes al sector a través de l’subvencions de les assegurances agràries.

Moragues ha subratllat que “el Govern paga un terç de les primes de les assegurances agràries i aposta per incentivar la seva contractació per protegir un sector clau i líder de la Comunitat Valenciana, prop de 30 milions d’euros l’any passat”

En 2016, el capital assegurat és de 1.115,15 milions d’euros corresponents a 35.348 pòlisses, que corresponen a 35.348 beneficiaris, del qual el Govern d’Espanya ha subvencionat el 32,11% i la Generalitat Valenciana el 23,54%. Una diferència percentual del 8,57% que reflecteix el major compromís del Govern d’Espanya en matèria de suport i protecció agrícola de l’executiu estatal.

Ajudes per a més de la meitat del cost

Entre l’administració central i l’autonòmica es subvenciona més de la meitat del cost de les assegurances agràries, i per ells des del Govern s’ha demanat als agricultors que segueixin apostant per assegurar les seves collites. El cost de les assegurances dels agricultors valencians durant l’any 2016 va ser de 88.400.000 d’euros, dels quals el 32,11% el va aportar el Govern d’Espanya, suposant unes ajudes de l’Estat que superen els 28,40 milions d’ euros.

El delegat del Govern, Joan Carles Moragues, ha assenyalat que “l’aposta pel sector agrícola valencià del Govern d’Espanya té el seu reflex en aquests ajuts”.

Des del Govern d’Espanya també s’apunta que cada any és major el nombre de pòlisses subscrites i més les collites indemnitzades, sent “l’assegurança agrària, malgrat la seva complexitat i cost, una eina eficaç perquè agricultor faci front als greus danys causats en les produccions per riscos imprevisibles no controlables i de conseqüències catastròfiques “.

Les principals línies de produccions assegurades a Castelló són un 72,56% per a cítrics, 1 12,51% de l’assegurança de retirada d’animals morts i un 2,67% del bestiar.

La contractació de l’assegurança agrària a la província de Castelló és un fidel reflex de l’estructura de la producció primària en aquesta província, ja que el principal cultiu en aquesta província és la citricultura amb una superfície conreada de 37.306 hectàrees, de la qual estan assegurades 22.312 , 76, això suposa un percentatge del 59,8% sent aquest percentatge superior al dela mitjana de la Comunitat Valenciana que és d’un 50%.

No obstant això el segon cultiu en importància de la província de Castelló és l’olivera i el grau d’implantació de l’assegurança agrària en aquest cultiu és merament testimonial així de 33.091 hectàrees cultivades únicament es troben assegurades 271, 6 hectàrees la qual cosa significa que el percentatge de superfície assegurada per aquest cultiu és únicament del 0,8%.

Assegurances a tot Espanya

En el conjunt d’Espanya el 2016 les assegurances agràries van assolir màxims històrics amb un capital assegurat que va superar els 12.675.000 d’euros i amb unes primes imputades de 672.520.000 d’euros corresponents a la subscripció de 423.786 pòlisses.

Per respondre a aquest rècord de contractació, el Govern d’Espanya a través del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, va haver d’ampliar en 56.180.000 d’euros el crèdit destinat a les subvencions al assegurança agrària, la qual cosa va posar de manifest el seu ferm compromís amb la present política.

Aquest suport, suport i protecció es continua i es manté en el present any 2017 amb el 38è Pla d’Assegurances Agràries Combinades. D’aquesta manera, el pressupost contemplat és de 211.270.000 d’euros, el que significa que es manté l’increment del 6,1% que es va aconseguir en el 37ª Pla. Per tant, un cop més, el Govern concedeix el màxim suport permès per la Unió Europea a la contractació de pòlisses que cobreixen danys catastròfics, la qual cosa beneficiés a tots els assegurats, evitant possibles desequilibris entre agricultors de diferents comunitats autònomes a l’hora de subscriure aquest tipus de pòlisses.

Pagades les indemnitzacions de l’any 2016

Així mateix, bona mostra que el Sistema d’Assegurances Agràries funciona a ple rendiment amb eficàcia i celeritat en la Comunitat Valenciana, són el nombre de sinistres als quals s’ha respost i les indemnitzacions que s’han anat concedint per fer front a ells.

Així, el 2016, es van comunicar 68.682 sinistres valorats en 56.680.810 euros dels quals s’ha pagat ja el 91,7% (51.954.493 euros). I en el que portem de 2017, s’han comunicat 21.892 sinistres valorats en 22.688.722 euros, dels quals s’ha abonat actualment 69,9% (15.872.923 euros).