El Departament de Salut de Castelló ha engegat la Unitat de Recerca i Qualitat que servirà com a eina per fomentar la recerca, donar assessorament, agilitar tràmits, terminis d’engegada i donar facilitats a tot aquell professional de Departament interessat a dur a terme projectes d’aquest tipus.

D’aquesta manera es garantirà la qualitat i legalitat dels estudis que es duguin a terme.

La Unitat s’ha constituït amb la participació de professionals del Departament de Salut de Castelló, tant d’atenció hospitalària com de primària, de la Unitat Docent Multidisciplinària d’Atenció Primària i Familiar, i s’han incorporat també membres de la Universitat Jaume I de Castelló i de la Fundació per al Foment de la Recerca Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio).

Aquest nou instrument per a la recerca en el Departament conjumina els esforços de les tres comissions referents en aquesta matèria que existeixen en l’actualitat, com és la Comissió de Recerca Clínica (CIC), Comissió Ètica de Recerca Clínica (CEIC) i la Comissió de Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient.

La Unitat de Recerca i Qualitat es va constituir el passat 18 de març promoguda des de la Gerència del Departament de Salut de Castelló i amb la participació de 15 professionals implicats en l’activitat investigadora. En la reunió celebrada aquesta setmana el nombre de membres ja supera els 30 professionals.

El principal objectiu que s’ha marcat aquesta unitat és la de ser facilitadora de la recerca entre els professionals, principalment en l’assessorament sobre tres aspectes bàsics, com són normativa i legislació, seguretat i metodologia de la recerca.

Per a això, rebrà i registrarà les consultes sobre qualsevol tipus d’estudi, gestionarà els permisos i credencials per obtenir dades, crearà bases de dades d’investigadors i d’activitat investigadora i mantindrà als professionals al dia en ajudes i patrocinis.

A més, s’ha considerat essencial que aquest nou organisme permeti una correcta coordinació amb Fisabio i amb la Universitat Jaume I de Castelló, amb els quals es mantenen ja obertes línies de col·laboració en qüestions investigadores i docents.

L’estructura que s’ha plantejat en la seva constitució assenyala que comptarà amb un Grup Coordinador que s’encarregarà de, segons el disseny i necessitats de cadascun dels projectes presentats pels investigadors, derivar-ho a l’assessor més adequat perquè li doni el suport metodològic que necessitin en la seva recerca.

En cas que no es precisés aquest assessorament, es derivaria cada projecte a la Comissió de Recerca Clínica (CIC) o Comitè Ètic de Recerca Clínica (CEIC) del Departament, segons correspongui i si fos preceptiu, per complir d’aquesta manera amb la legislació vigent en temes de recerca biomèdica.

En la reunió d’ahir van participar, a més dels membres d’aquesta, el gerent del Departament de Salut de Castelló, Javier Peñarrocha, i el degà de la Facultat de Ciències de la Salut de la UJI, Rafael Ballester, els qui van mostrar la seva confiança en què el pas que es dóna amb aquesta nova unitat potenciarà la labor investigadora tant dels professionals sanitaris com dels estudiants de Medicina que realitzen les seves pràctiques en el departament sanitari.

En aquest sentit, s’espera la incorporació d’altres institucions relacionades amb la recerca perquè es continuïn generant sinergies tant des del món de la docència com des de la pràctica clínica.