El Departament de Salut de Castelló va a reforçar entre aquest dijous i el proper dilluns 18 de juliol seus serveis d’atenció continuada, per atendre l’increment de visitants que es produeix en la població de Benicàssim amb motiu del seu Festival Internacional (FIB).

D’una banda, s’ampliarà l’atenció d’urgències que es presta en el Centre de Salut del municipi amb un facultatiu i una infermera més, amb la finalitat de reduir els temps d’atenció als possibles usuaris.

D’aquesta manera, el Punt d’Atenció Continuada (PAC) de l’esmentat centre de salut comptarà, mentre duri el festival, amb tres facultatius i tres infermers o infermeres, així com amb el suport d’una ambulància que permetrà remetre a l’Hospital General Universitari de Castelló (HGUCS) els casos que no siguin urgents però que requereixin la seva avaluació per un especialista.
Reforç d’Infermeria

D’altra banda, també s’ha reforçat el personal del Servei d’Urgències de l’hospital, que es concreten en l’ampliació de dos infermers o infermeres i un auxiliar d’infermeria fins diumenge.

Cal recordar que Benicàssim compta també amb quatre consultoris auxiliars de temporada, amb els quals es millora l’atenció sanitària durant l’època estival a la zona de la platja Atlanta, Azulmar, carrer Vila-real i Vilamar.

Aquestes ampliacions del servei se sumen al pla de vacances i reforços d’estiu 2016, que han suposat l’habilitació d’un total de deu consultoris auxiliars de temporada al Departament de Salut de Castelló. Així, s’han obert fins al 15 de setembre aquests centres a Benassal, Almassora, Torreblanca, els quatre citats a Benicàssim i tres a Orpesa.
Pla especial de festivals

El Departament de Salut de Castelló ha posat en marxa novament un “Pla Preventiu d’Atenció Sanitària per Festivals de Benicàssim des d’atenció primària”.

Aquest document reflecteix les actuacions que haurien de portar a terme els professionals sanitaris del Departament de salut davant de situacions excepcionals que suposaren un increment de les atencions urgents, a causa de l’elevat nombre d’assistents als festivals musicals que es porten a terme a Benicàssim durant l’estiu. Aquest document s’ha conformat com un complement al Pla d’Emergències Extern de l’Hospital General Universitari de Castelló.

En concret, l’objectiu del pla especial de festivals és el desenvolupament de mesures que permetin garantir l’assistència sanitària al Punt d’Atenció Continuada (PAC) del Centre de Salut de Benicàssim. A més, per les atencions sanitàries es compta també amb la col·laboració del Servei d’Emergències Sanitàries de Castelló (SES), així com del Servei d’Urgències de l’Hospital General de Castelló.