Els metges de família estan rebent formació al quiròfan de l’Hospital Universitari de la Plana per intervenir lesions superficials amb anestèsia local

El departament de salut de la Plana està implantant el programa de cirurgia menor en atenció primària amb l’objectiu que tots els centres de salut ofereixin en les seves consultes intervencions menors amb anestèsia local.

Aquest programa inclou aquells procediments quirúrgics senzills, generalment de curta durada, que es realitzen sobre teixits superficials o estructures fàcilment accessibles, sempre sota anestèsia local i que presenten tant un baix risc durant la intervenció com en el postoperatori.

Per dur a terme aquest programa, els metges de família s’estan format a través de sessions pràctiques impartides en el mateix quiròfan per part dels especialistes en cirurgia general de l’Hospital Universitari de la Plana.