El Districte Oest és un dels quals experimenta major transformació en el nou planejament urbanístic. La voluntat d’acabar amb els buits urbans, d’integrar els barris perifèrics (grups de muntanya inclosos) i de millorar la qualitat de l’espai públic expliquen que, al costat de la presència de grans infraestructures com la Universitat Jaume I i l’estació de trens, es projecte més de mig milió de metres quadrats en sòl dotacional nou, tant per a equipaments com per a zones verdes.

El coordinador de Desenvolupament de la Ciutat, Fernando Calduch, i la cap de Planejament Urbanístic, Consuelo Leal, han explicat avui en la Facultat de Ciències de la Salut del campus de Riu Sec les claus del creixement urbanístic previst en el Districte Oest, en una sessió informativa a la qual també ha acudit el regidor d’Urbanisme Rafa Simó. Entre el nou sòl dotacional previst, destaquen la reserva de zones verdes en la ribera del Riu Sec per a transformar-ho en eix vertebrador ambiental i paisatgístic. A més, permetrà millorar la disponibilitat d’espais verds en sectors i unitats d’execució residencials com Crèmor, Sant Joan de Vora Riu o Crèmor.

Precisament l’ordenació de Crèmor i de l’entorn de l’estació són les que més consultes han generat entre el centenar de persones que han acudit a la reunió informativa. cal recordar que el procés d’exposició pública roman obert fins al pròxim 8 de novembre, període durant el qual es pot consultar tota la documentació de manera presencial en l’edifici de Quatre Cantons i en la Tinença d’Alcaldia del Grau i de manera en línia en la web www.plageneralcastello.es.

ambé es reserven 12.433 metres quadrats de sòl dotacional per a l’ampliació de l’estació de trens, que preveu la construcció d’un aparcament en superfície i reserva d’espai per a altres serveis. L’ampliació del nou cementeri, amb una superfície addicional de 35.928 metres quadrats, també destaca entre les reserves de més sòl dotacional. O l’ampliació del sòl dotacional esportiu a l’entorn de la Piscina Olímpica Salera i les instal·lacions esportives de Gaetà Huguet, de manera que es destina tota la pastilla urbanística per a usos esportius.

La reserva de sòl dotacional educatiu també és destacable. Així es preveuen equipaments docents en les proximitats de Gaetà Huguet, en Crèmor i a l’entorn de Riu de la Plata, un sector el desenvolupament del qual també contribuirà a dignificar la poma situada entre el passeig Morella, avinguda de la Vall d’Uixó i l’avinguda del Cardenal Costa, en els voltants de l’estació de trens. També es reserva sòl dotacional educatiu per a possibilitar l’ampliació del col·legi Jaume I.

Quant a les urbanitzacions de muntanya, en La Joquera es projecten una mica més de 10.000 metres quadrats per a equipament i zones verdes; en Benadresa, es projecta una nova zona verda amb 2.883 metres quadrats i en la partida Bovalar es reserven 4.521 metres quadrats per a sòl dotacional múltiple i 7.249 per a zones zones verdes.