El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha presentat les principals xifres del curs 2017-2018. El responsable d’Educació ha fet èmfasi en les directrius de treball del nou curs escolar, resumides en el lema ‘L’alumnat és el centre’.

El conseller ha destacat que “aquest curs no només recuperem allò que s’havia eliminat amb les retallades de l’antic Govern, sinó que l’alumnat està actualment en millors condicions que abans del període de retallades. Un exemple és que inclús hi ha municipis que tenen una ràtio màxima de 23 alumnes per aula”, i ha afegit que “situem l’alumnat valencià al centre de l’educació, amb més inversió per alumne i més professorat a les aules, i tenim en compte, a més, que hi ha una davallada de la natalitat i que no per això deixem d’augmentar en pressupost i recursos. Ja és una realitat que l’educació valenciana s’ha convertit en una eina que genera igualtat d’oportunitats”.

Més inversió per alumne

El curs 2017-2018 arranca el pròxim 11 de setembre per a 764.613 alumnes des d’Infantil fins a Batxillerat. A la ciutat d’Alacant iniciaran les classes el 8 de setembre.

Per comarques, a les d’Alacant hi ha una previsió de 276.247 alumnes; a les de Castelló, de 90.917, i a les de València, de 397.447. En termes absoluts, aquest curs hi ha 12.000 alumnes menys, un 1,5 % menys que el curs passat. Per comarques, suposa un 1,4 % menys a Alacant i un 1,6 % menys a Castelló i València.

La ràtio mitjana de totes les etapes educatives se situa en 22,5 alumnes per aula. Per comarques: una mitjana de 22,6 alumnes a Alacant, de 21,8 a Castelló i de 22,6 a València. Aquesta dada confirma la progressiva baixada de ràtios des del 2015.

Aquest curs hi ha un 12 % més d’inversió per alumne valencià. A més, es consolida el programa Xarxa Llibres, la qual cosa ha permés a les famílies valencianes estalviar una mitjana de 300 euros per cada fill i filla amb la tornada a l’escola. A més, hi ha un 16 % més d’alumnes que participen en els bancs de llibres del programa en el 100 % dels centres públics i el 78 % dels centres privats-concertats.

L’alumnat valencià també es beneficia de l’augment de pressupost destinat a les beques menjador. D’una banda, cal recordar que el servei està ampliat als mesos de juny i setembre; de l’altra, que l’increment de pressupost respecte al 2015 és de més de 63 milions d’euros, la qual cosa suposa que aquest curs es té la previsió que se’n beneficie un 21 % d’alumnes més que fa dos anys.

Pel que fa a l’etapa de 0-3 anys, es demostren efectives les mesures adoptades per Educació amb l’objectiu que les famílies tinguen més possibilitats de matricular els fills i filles en aquest tram. Això es produeix gràcies a l’augment d’aules gratuïtes de dos anys i al Bo Infantil. Mentre que a l’Estat cau la matriculació en l’etapa 0-3 en 50.000 alumnes, al nostre territori s’augmenta en un miler els matriculats respecte al curs passat. En conclusió, hi ha un 10 % més d’alumnes matriculats en aquest tram que el 2015.

Pel que fa a la les infraestructures educatives, es compta amb setze centres nous acabats en dos anys de legislatura, dels quals cinc corresponen a les comarques d’Alacant, sis a les comarques de Castelló i cinc més a les comarques de València. En l’actualitat hi ha 18 centres en construcció: 6 a les comarques d’Alacant, 2 a les comarques de Castelló i 10 a les comarques de València.

Més professorat, millors condicions laborals i millor oferta formativa docent

En aquest curs es compta amb 68.327 docents a les aules valencianes. Són 1.443 més que en el curs passat. Cal destacar que en dos anys s’ha recuperat el 90 % del professorat suprimit per les retallades de l’antic Govern, amb la recuperació de 4.508 llocs de treball docent.

La recuperació de professorat té una especial incidència en els docents de reforç, ja que des del 2015 s’ha augmentat en un 75 % la provisió de places per a una millor atenció a l’alumnat. Aquest curs s’ha arribat a la xifra de 2.112 docents, amb un pressupost de 85 milions d’euros, que suposa un 29 % més que el curs passat.

Així mateix, Educació té previst convocar 3.000 places d’oposicions per a Infantil i Primària per al 2018, de les 13.000 de diferents cossos que es té previst convocar fins al 2022.

El pagament dels mesos de juliol i agost al professorat interí, amb una inversió de noranta milions d’euros, així com l’ampliació del permís de paternitat de quatre a sis setmanes i la progressiva baixada de ràtios suposen algunes de les millores en les condicions laborals del professorat.

Una altra de les millores per als docents ha estat la reestructuració de la formació del professorat, amb l’ampliació de centres de formació, l’augment de la plantilla de formadors de 114 a 224 i un augment de pressupost en un 133 % respecte al 2015, fins als 21.000.000 d’euros.