El diputat de Cultura, Xavier Rius, s’ha reunit amb els representants de la Fundació Horta Sud, Alfred Domínguez i Julio Costa, que li han explicat el fum d’activitats que promou la fundació, entre les quals destaca l’obertura del Museu Comarcal de l’Horta Sud, un espai de referència dins de les activitats didàctiques de Torrent i rodalies.

Xavier Rius ha manifestat el seu interès per estudiar les vies possibles de coŀlaboració amb la Fundació Horta Sud, tant en el treball de coordinació entre el museu de Torrent i el Museu Valencià d’Etnologia com en altres activitats i projectes. A més, els representants de la fundació han presentat al diputat el projecte Som súper, una publicació amb iŀlustracions del dibuixant Paco Roca que arreplega històries de superació personal, i una sèrie d’actuacions desenvolupades per les associacions de la comarca.

En l’Àrea de Cultura han explicat que aquest projecte s’avaluarà per a vore si es pot establir una coŀlaboració.

La Fundació HortaSud és una de les institucions més actives en la difusió de la cultura i el patrimoni valencià. És una entitat cívica i un dels motors de la societat civil comarcal des del seu començament a la fi dels anys 70. La història d’aquesta fundació ha seguit la transformació social i política dels pobles de l’Horta Sud acompanyant sempre el teixit associatiu i participatiu en matèria de cultura i activació econòmica de la comarca.