El Consell de Ministres ha pres raó, a proposta del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, de les obres d’emergència per a la reparació del sobreeixidor de la presa de Maria Cristina, a la província de Castelló, per un import d’un milió de euros.

Al novembre del 2015 es van produir a la Comunitat Valenciana temporals de pluges torrencials que van ocasionar importants avingudes en els diferents rius que discorren per la província de Castelló, entre ells l’afluent del Millars, conegut com Rambla de la Viuda, en el qual es troba situada la presa de Maria Cristina.

Les conseqüències van ser el desplaçament de l’escullera de protecció situada al final del sobreeixidor, danys que afecten la superfície del sobreeixidor, al mur del marge esquerre i a la zona final del trampolí. Per tot això, es van proposar actuacions per a la reparació dels danys, especialment a la zona de descàrrega final del sobreeixidor, per garantir la seguretat dels elements de desguàs de la presa.

Les obres es van declarar d’emergència el passat mes de juny i s’han iniciat durant aquest mes.

Els treballs de les obres consisteixen en la neteja de la llera i demolició del formigó de la part final del sobreeixidor; l’excavació fins a una profunditat mínima de tres metres i en una longitud aproximada de 20 metres en tota l’amplada del canal de descàrrega, així com demolició de les restes de formigó deteriorats; col·locació d’una làmina de geotèxtil d’alt gramatge; col·locació d’una capa d’escullera de 500 quilos; col·locació de dues capes d’escullera de 4.000 quilos; reblert amb formigó dels buits entre blocs d’escullera i reparació de les zones superficials danyades del canal de desguàs del sobreeixidor.