El subdelegat del Govern de Castelló, David Barelles, anuncia que el Govern d’Espanya destinarà 1.237.970,43 euros per a plans de foment de l’ocupació agrària en zones deprimides de la província. L’anunci s’ha produït després de la celebració avui a la Subdelegació del Govern de Castelló de la comissió de seguiment del Programa d’Ocupació Agrària Castelló 2017, seguint les instruccions del Reial Decret 939/1997 de 20 de juny, que regula l’afectació de crèdits per inversions de les administracions públiques en les comunitats autònomes d’Andalusia, Extremadura i zones rurals deprimides.

El programa va dirigit a desocupats del Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social que són eventuals o fixos discontinus perquè obtinguin un complement de garantia de rendes.

Els ajuntaments beneficiats podran realitzar contractacions per a treballs que estiguin relacionats amb el desenvolupament del medi rural, la conservació i desenvolupament del patrimoni forestal i el medi ambient o la millora creació d’infraestructures.

Segons ha quedat aprovat en aquesta comissió, els 1.237.000 d’euros es repartiran entre un total de 16 ajuntaments de la província de Castelló,