http://www.elperiodic.com/archivos/img/noticias/14-10/22/Valencia8.jpg

El grup “Aguas de Valencia” ha constituit, una nova societat, per a expansionar-se i creixer, en la comunitat autónoma espanyola d’Andalucia.

Aqüesta nova societat que ha creat el grup “Aguas de Valencia” s’anomena “Aywa Servicios Ambientales” i formà part a partir d’avui, de l’empresa constructora “Heliopol” i també formarà part, del grup “Morena&Vallejo”

Així mateix, també cal comentar, que les accions d’aqüesta nova societat han sigut repartides a parts iguals, entre els tres socis en Andalucia.

Per últim queda dir, que la societat “Aywa” es va a centrar a partir d’ara, en tot tipus d’obres hudrauliques, des de la seva concepció i projecció, fins a la seva posada en funcionament.