L’IES Gilabert de Centelles de Nules ha posat en marxa el Pla de Prevenció i Atenció a l’absentisme escolar després d’una primera reunió multidisciplinària en la qual s’ha presentat la documentació que forma part d’aquesta pla i s’ha marcat el calendari de reunions i les accions a dur a terme.

Així doncs, aquest ha estat la primera trobada de la Comissió Coordinadora Pedagògica (COCOPE), formada per docents de l’IES i representants de Serveis Socials i de la Policia Local de les principals poblacions que alberga aquest institut com Nules, Moncofa i La Vilavella, per tractar l’esmentat pla.

El Cap del Departament d’Orientació de l’IES Gilabert de Centelles, Julià Rei, explica que “després d’aquesta primera reunió la idea és que a principis del proper any 2017 començar a treballar en el Pla de Prevenció i Atenció a l’absentisme escolar, així ja que s’ha marcat una ruta de trobades per portar un seguiment exhaustiu dels alumnes que faltin a classe, pel que ens reunirem un cop al trimestre i de manera excepcional sempre que es presenti un cas que ho requereixi “.

El principal objectiu del pla és que tots els nens i nenes en edats de cursar ESO assisteixin a classe. “Per això cal estudiar cas per cas i de manera individual i objectiva costat de la resta de representants de les institucions implicades el problema de l’absentisme de l’alumne o de l’alumna per treballar en el protocol que finalment ens porti, si es donen les circumstàncies, al reingrés a les aules “, matisa Julià Rei.