La conselleria d’Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball, a través del IVACE, destinarà aquest any un total de 1,6 milions d’euros per promoure la implantació de les energies renovables i biocarburants entre les empreses i entitats del nostre territori.

Així doncs, el IVACE donarà suport amb subvencions a fons perdut de fins al 45% aquells projectes d’empreses i entitats sense ànim de lucre, que suposin la utilització dels recursos naturals. A més aquest percentatge podrà incrementar-se en fins a 10 punts percentuals per a les ajudes a les mitjanes empreses i en fins a 20 punts percentuals per a les ajudes a les petites empreses, ajuntaments, entitats públiques i entitats i institucions sense ànim de lucre.

Segons ha explicat la directora general de l’IVACE, Júlia Company, “la seva finalitat és facilitar la implantació d’aquest tipus de fonts d’energia al nostre teixit empresarial, en les nostres empreses i municipis i d’aquesta manera augmentar la participació de les fonts d’energia no contaminants en l’estructura energètica de la Comunitat “.
Aquest programa compta amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en un percentatge del 50%, mitjançant el Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, a través de l’Eix Prioritari 4 “Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors “.
actuacions susceptibles de suport

El Programa d’Energies Renovables preveu donar suport a iniciatives que contemplin l’aplicació de panells solars per a la calefacció i l’aigua calenta (energia solar tèrmica). En el cas de la biomassa, són susceptibles de ser subvencionades les iniciatives que contemplin equips per a l’aprofitament de residus forestals, agrícoles i industrials tant per a usos industrials com per a ús domèstic. Pel que fa als usos industrials, es donarà suport a les iniciatives que utilitzin la biomassa per a usos tèrmics.
En el cas de les aplicacions domèstiques i d’edificis, es donarà suport aquells projectes que utilitzin la biomassa per a les instal·lacions de calefacció i per a la producció d’energia tèrmica. A més, podran optar a aquests ajuts els projectes d’aprofitament dels jaciments geotèrmics, així com el biogàs tèrmic.

Pel que fa als biocarburants, es donarà suport a la instal·lació de sortidors en estacions de servei o per a proveïment de flotes, per al seu consum en el sector transport, les plantes de producció de biodièsel o bioetanol a partir d’olis refinats o usats, cultius energètics o residus i també els parcs d’emmagatzematge per a la seva distribució.