La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, a través de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), ha convocat els ajuts a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut amb àmbit d’actuació a la Comunitat Valenciana, l’import total ascendeix a 315.000 euros. La resolució ha estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Les ajudes estan destinades a finançar programes anuals d’activitats de caràcter social i de voluntariat desenvolupats durant l’any 2016 per les entitats i associacions juvenils en alguns camps prioritaris.

Entre ells, els dirigits a les àrees de la promoció de la solidaritat, la tolerància i el respecte mutu, i prevenció de qualsevol tipus de discriminació. També els relacionats amb el foment i formació del voluntariat juvenil i les accions dirigides a col·lectius de joves amb risc d’exclusió social i les activitats dirigides a enfortir les relacions intergeneracionals.

En total, l’IVAJ destina aquest any, en tres línies d’ajuts, un total de 378.000 euros al moviment associatiu juvenil, considerant tant les ajudes a consells locals, a escoles d’animació, que van ser convocades, aquest dilluns, ia les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut.

Aquesta política juvenil va destinada a la participació de la joventut d’una forma lliure i eficaç, propiciant el marc adequat per al seu desenvolupament social, polític, econòmic i cultural.

Les sol·licituds es podran realitzar a partir de dimecres al model d’instància que figura annex a la resolució de convocatòria, al qual també es podrà accedir a través de la pàgina web de l’IVAJ.GVA JOVE consultar

També estarà a disposició de les entitats sol·licitants a les seus de l’IVAJ.GVA JOVE a Alacant (Rambla de Méndez Núñez, núm. 41, Torre de la Generalitat); Castelló (carrer dels Orfebres Santalínea, núm. 2) i València (carrer de l’Hospital, núm. 11).

El termini de presentació és de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació, és a dir, fins al 4 gener 2017.