L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha obert el període d’informació pública de la futura Llei de Polítiques Integrals de Joventut, d’acord amb la resolució que publica el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

El text de l’esborrany accessible a través de la pàgina web www.gvajove.es i en el següent enllaç i es pot consultar presencialment a la seu dels serveis centrals de l’IVAJ al carrer Hospital, 11, de València.

El termini per formular al·legacions, suggeriments o observacions és de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci, és a dir, del 20 de juliol al 5 d’agost de 2016, ambdós inclosos.

Aquestes al·legacions es poden presentar al registre general de l’IVAJ o mitjançant qualsevol altre registre dels que preveu l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

S’obre així un període perquè les persones i entitats puguin fer les seves aportacions a un document que neix amb voluntat de consens i de màxima participació i inclusió i com a instrument per impulsar polítiques locals de Joventut i donar suport a les associacions i entitats juvenils de la Comunitat Valenciana.

Una Llei de Polítiques Integrals de Joventut

El text que se sotmet a informació pública busca que els i les joves puguin definir i construir el seu projecte vital, individual i col·lectiu en igualtat de condicions així com assegurar l’empoderament, la participació i corresponsabilitat de les persones joves, propiciant espais de trobada i debat .

En aquest sentit s’amplia la participació de joves en el propi Consell Rector de l’IVAJ així com la de grups juvenils no associats i de manera individual, a través dels Fòrums Jove. Un altre aspecte innovador és l’ampliació del concepte legal de jove a totes les persones residents a la Comunitat Valenciana entre 12 i 30 anys.

Consultes ciutadanes a partir dels 16 anys i participació directa

El text recupera la denominació IVAJ i estableix una nova composició del Consell Rector, dissenyat des de la paritat de dones i homes i amb representació directa de la joventut i incorpora mecanismes per al foment de la participació i l’associacionisme juvenil, entre els quals destaca la participació a partir dels 16 anys en les consultes dutes a terme entre la ciutadania.

El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana assumeix la condició de màxim òrgan de representació i d’interlocutor amb el Consell i amb altres institucions públiques i privades en matèria de Joventut i són igualment reconeguts els consells locals i territorials de Joventut.

Estratègia Valenciana de Joventut

Un altre principi articulador és facilitar l’emancipació dels i les joves a través dels ajuntaments, reconeixent corresponsabilitat en la matèria, d’acord amb el principi de proximitat i arrelament. La municipalització és un concepte clau per fer arribar programes i serveis. La Xarxa Jove, en aquest context, coordinarà i donarà suport al treball en xarxa dels ajuntaments i de les entitats juvenils.

Recursos i serveis a la Joventut

Un element important en el document és l’oci educatiu costat de la informació i orientació juvenils, la formació i la mobilitat com serveis i recursos per a la joventut. En ell s’estableix la necessitat de l’oci educatiu per a la formació i un sistema comú que integri recursos públics i privats i que acrediti les competències adquirides a través del voluntariat, en activitats de lleure educatiu.

Màxima participació directa dels i les joves

En l’elaboració de l’esborrany han intervingut entitats representatives dels interessos de la joventut, com el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, Associació de Professionals de la Joventut de la Comunitat Valenciana, Associació Valenciana d’Empreses Culturals i d’Oci Educatiu (AVECOE) , Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana, associacions de mares i pares d’alumnes de la Comunitat Valenciana i experts en matèria de joventut convidats al cicle de conferències Tema Jove ia la Trobada d’Oci Educatiu.

També s’ha demanat l’opinió de les escoles d’animació juvenil però, sobretot, s’ha fomentat la participació directa de joves a través del Fòrum Jove, procés participatiu de les necessitats que tenen les persones joves de la Comunitat. Es ja desenvolupat una enquesta on-line i reunions en els municipis. Concretament hi ha hagut Fòrum Jove a Sagunt, Les Alqueries, Els Montesinos, Massanassa, Torrevella, Villena, Vila-real, Tibi, Benicàssim, Ibi, Almassora, Quart de Poblet, Benicarló, Carcaixent i Carlet.

El text va ser aprovat per unanimitat en l’última reunió plenària del Consell Rector de l’IVAJ.