L’Institut Valencià d’Acció Social (IVAS), adscrit a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, està analitzant els suports que necessiten les persones encarregades de l’atenció i la cura dels seus familiars majors en situació de dependència o amb diversitat funcional en el seu entorn més proper.

Aquests treballs, emmarcats en el projecte europeu TRIADE de la convocatòria ERASMUS + en què participa el ‘IVA al costat d’altres entitats socials de la Unió Europea, estan desenvolupats per un grup local d’experts en formació pertanyents a entitats proveïdores de serveis per a persones amb diversitat funcional o persones grans, ja Universitats i Instituts d’Educació Secundària Obligatòria, entre d’altres organismes de la Comunitat Valenciana.

El ‘IVA compta amb dos grups específics, un a Elx i un altre a València, que es reuneixen periòdicament. Recentment han celebrat una nova jornada de treball per debatre, estudiar i determinar quins suports necessiten els cuidadors de persones grans dependents o amb diversitat funcional en el si familiar, amb l’objectiu fonamental de millorar la qualitat de vida tant del cuidador com de la persona atesa .

La cura que s’exerceix sobre les persones més properes, que s’anomena habitualment ‘cura informal’, juga un paper molt important en la nostra societat, ja que complementa les xarxes sociosanitàries de serveis i es constitueix, a més, com a eix de les polítiques socials de atenció a la gent gran en els països desenvolupats que tenen com a prioritat l’envelliment a casa.

Aquest projecte europeu, en el qual col·laboren entitats socials d’Espanya, Bèlgica, França, Holanda, Itàlia i Suècia, es constitueix amb la finalitat d’intercanviar coneixements, així com realitzar pràctiques formatives entre els professionals del sector de la Discapacitat dels països socis, que contribueixin a millorar la qualitat de vida de les persones grans amb algun tipus de diversitat funcional.

Per a això, preveu la creació de xarxes de treball entre els socis europeus i el personal especialitzat del IVA, la recollida i l’anàlisi de diferents metodologies i l’elaboració de recomanacions que ajudin al personal dels recursos i serveis d’atenció a persones amb diversitat funcional a afrontar l’envelliment dels seus usuaris amb l’adquisició d’habilitats adaptades a les noves necessitats i amb la implantació dels suports que requereixin aquestes persones.

L’Institut Valencià d’Acció Social recull en el seu full de ruta de 2016-2019, la implantació d’un nou model per a la diversitat funcional en els seus centres i serveis, que compleixi amb les necessitats reals dels usuaris, els ofereixi suports d’acord als seus característiques i impulsi l’autonomia i vida independent d’aquestes persones.