SAMSUNG CSC

La Generalitat, representada pel director general de l’IVF, Manuel Illueca, l’Ens Públic Radiotelevisió Valenciana en liquidació, RTVV, representada pels tres liquidadors, i el Banc Santander, SA, han formalitzat l’assumpció per part de la Generalitat de dos préstecs, amb un saldo viu de 35,8 milions d’euros, que l’ens públic mantenia amb el banc.

Amb la signatura d’aquests contractes amb el Banc Santander s’ha completat el procés d’assumpció del deute de l’ens públic per part de la Generalitat, per un import superior als 1.000 milions d’euros, que es va iniciar l’any 2013 i que ha suposat la negociació amb 15 bancs i la subrogació per part de la Generalitat en la posició contractual de RTVV a 31 contractes. El procés s’ha dut a terme per part de l’IVF en col·laboració amb els liquidadors de RTVV.

Cal destacar que la Generalitat ha aconseguit mantenir les condicions financeres originals de les operacions, que són molt avantatjoses en tractar de préstecs amb diferencials sobre Euribor molt baixos