L’Institut Valencià d’Investigacions Agràries, (IVIA) posa per primera vegada a disposició dels vivers d’Associació Professional de Flors, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana, (ASFPLANT), una col·lecció de fruiters lliures de patògens amb certificació sanitària oficial.

Després de quatre anys de col·laboració i treball, l’IVIA ha aconseguit oferir als viveristes varietats considerades estratègiques com són els albercoquers Tadeo, Plabras, Ginesta i Currot, així com pruneres Menthley, Songold, Black Amber, Xarxa beauté i Angeleno, en òptim estat sanitari .

Així mateix, s’ha aconseguit el reconeixement de sanitat certificada per al patró de albercoquer Caní 9-7.

La utilització pels agricultors de material vegetal lliure de patògens evita la seva propagació i redunda en una major productivitat dels cultius i, amb les pràctiques agronòmiques adequades, en una major rendibilitat.

És important destacar que el material lliure de virus i amb autenticitat varietal garantida que origina els rovells destinades als viveristes, es conserva a l’IVIA, en les condicions necessàries per evitar la seva infecció. Després estrictes controls per part del Servei de Sanitat Vegetal i Protecció Fitosanitària de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, s’obtenen a partir d’aquestes gemmes les plantes certificades que poden comercialitzar-se.

La col·laboració entre l’IVIA i ASFPLANT, un cop establert el protocol tècnic i iniciat el moviment del material certificat, se centrarà en el manteniment, per part de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries de les varietats certificades, cosa que exigeix ​​instal·lacions segures enfront de contaminacions, anàlisis periòdiques i pràctiques adequades, així com el sanejament de diferents materials de presseguer i l’avaluació de l’estat sanitari de nou material vegetal a petició del sector.