La Consellera de Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha signat amb el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient un acord mitjançant el qual l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) rep l’encàrrec del Ministeri per a realitzar els exàmens tècnics d’identificació varietal de cítrics, presseguer (varietats primerenques i extraprimerenques), prunera japonès, albercoquer, caqui, magraner i nespra. Aquests exàmens són preceptius i formen part del procediment per al registre de varietats que gestiona l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals.

El motiu de la selecció de l’IVIA per part del Ministeri és l’elevada capacitació i experiència dels tècnics de la Unitat d’Examen Tècnic d’Identificació Varietal (UETIV) de l’Institut, l’existència d’una de les millors col·leccions de referència de cítrics del món i les millors col·leccions europees de fruiters. El Ministeri ha encomanat aquestes funcions a l’IVIA, per les que abonarà 419.882 euros fins al 2018. En aquest primer any es destinaran 136.167 euros.

La citricultura i fructicultura són sectors productius amb un gran dinamisme, que busquen augmentar la seva competitivitat a través de la utilització de noves varietats amb característiques millor adaptades a les demandes del mercat: més primerenques o tardanes, amb determinats mides, colors, aromes, o sabors , amb bon comportament durant la postcollita (millor conservació durant la comercialització) o amb resistència a certes plagues o malalties. En l’actualitat, l’IVIA està treballant intensament en l’adaptació de les noves varietats a les nostres condicions agroclimàtiques i a les conseqüències del canvi climàtic, és a dir, es busquen materials vegetals amb major resistència a l’estrès hídric i la salinitat, sense minva de la productivitat.

El reconeixement d’una nova obtenció vegetal requereix que s’apliqui un estricte protocol d’exàmens tècnics per tal de garantir la diferenciació del nou material vegetal, la seva homogeneïtat i la seva estabilitat genètica. A més, l’Oficina espanyola, realitza el dictamen de la novetat que representa. Tot el sistema de registre assegura al viverista, al productor, al comerciant i al consumidor la transparència pel que fa a la identitat i les característiques de cada nova varietat.

L’IVIA reuneix les condicions adequades per a realitzar aquests exàmens, que són exigits per la normativa nacional i europea: una excel·lent ubicació, col·leccions vegetals de referència úniques, parcel·les i laboratoris suficients i adequats, i mitjans humans qualificats i amb experiència. La signatura d’aquest conveni amb el Ministeri permet organitzar de manera ordenada la col·laboració per als propers anys i garanteix l’activitat de la UETIV per prestar aquest importantíssim servei a la cadena agroalimentària.