El jutjat d’Instrucció número 4 de Vinaròs, que investiga presumptes irregularitats relacionades amb la tramitació de la concessió d’explotació del projecte Castor, el magatzem subterrani de gas de Castelló, ha ordenat a les dues acusacions particulars personades en la causa que actuïn sota la mateixa direcció lletrada.

L’instructor ha determinat que sigui l’advocat que representa la primera afectada que es va presentar en la causa què defensi els interessos d’altres dos particulars personats després d’expirar el termini de deu dies atorgat per l’Audiència de Castelló perquè es posessin d’acord i designessin una sola defensa (lletrat i procurador)

El jutge tria a dit advocat perquè el seu client va ser la primera que es va presentar al procediment i per evitar que la falta d’acord entre les acusacions dilati el procediment.

Referent a això, la interlocutòria assenyala que, basant-se en un “criteri objectiu i estrictament temporal s’acorda, de conformitat amb l’article 113 de la LECrim i per tal de conjurar l’efecte de les possibles dilacions indegudes garantint els drets dels afectats, que les dues acusacions particulars actuïn sota la representació i direcció lletrada “.

Al novembre de 2015 l’instructor va acordar la personació de les acusacions particulars que ho van sol·licitar, però unificades sota una mateixa direcció lletrada. Les parts van recórrer aquesta decisió a l’Audiència Provincial de Castelló, que va estimar parcialment la petició i va acordar que fossin les mateixes parts que designessin al seu representant.