El jutjat d’instrucció número 3 de Castelló ha incoat diligències prèvies per un presumpte delicte de desobediència imputat Daniel Vicente Latorre Gallén, gerent de la mercantil Reyval Ambient SL.

Cal recordar que la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient va resoldre en data 17 de juliol de 2012 la caducitat i arxiu de l’expedient incoat a instàncies de l’empresa Reyval Ambient en sol·licitud de l’autorització ambiental integrada, l’extinció de l’autorització ambiental integrada que li va ser atorgada en 2008, així com l’inici del procediment de clausura de l’abocador de residus no perillosos i inerts desenvolupada per la mercantil a la partida Regatell de l’Alcora. Resolució notificada a aquesta empresa el 27 de juliol del 2012.

No obstant això, segons la interlocutòria del jutge, l’investigat en la seva condició de representant legal i administrador únic de Reyval, Daniel Latorre, “va fer cas omís de la resolució, continuant desenvolupant l’activitat pròpia de l’abocador, per a la qual ja no estava autoritzat, durant els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2012 “.

“El fins ara actuat en el present procediment de diligències prèvies revela que el fet origen de la mateixa pogués ser constitutiu de delicte de desobediència”. De ser així “se seguiran els tràmits establerts per la Llei”.

Així es desprende- continua l’acte- “del conjunt de la instrucció practicada, i en particular de la lectura de les còpies de les resolucions administratives dictades en l’expedient en què s’acorda l’inici del procediment de clausura de l’abocador (amb el consegüent cessament immediat de l’activitat), els informes municipals de l’Ajuntament de l’Alcora, donant compte de l’incompliment de l’ordre de tancament de l’activitat de l’abocador (adjuntant els parts de la Policia Local als quals s’acompanyava imatges gràfiques), així com les declaracions testificals prestades pels agents que van presenciar com, una vegada dictada la resolució que impedia la continuació de l’activitat de l’abocador, seguien accedint camions al mateix i bolcaven la seva càrrega dins “.

Així mateix “s’ha tingut en compte la declaració prestada pel senyor Albert Monferrer, veí de L’Alcora i membre de la plataforma” No a la Contaminació “, que va manifestar presenciar i gravar com l’empresa continuava realitzant abocaments després de l’ordre de cessament”. Declaració que es va veure “substancialment corroborada” per altres testimonis.

D’altra banda, consta en la sentència que “no es pot dir que l’actitud de l’empresa, durant aquest període, fos transparent o que facilités l’activitat inspectora de l’Administració o de la Policia, tal com es desprèn de l’informe elaborat pel Tècnic d’inspecció Mediambiental en relació a la visita d’inspecció realitzada a l’abocador el 2 de novembre de 2012 “. Dit tècnic va confirmar “la presència, per aquelles dates, d’una terra negrosa i pudent semienterrada”, però, com es recull en l’informe “no van poder agafar mostres perquè l’investigat de negar a això, mostrant un comportament hostil i violent”.

“En el mateix sentit obstatiu de la tasca inspectora” apunta l’informe d’inspecció elaborat per la Policia Autonòmica de data 22 d’octubre de 2012 “en compliment de la visita d’inspecció que es va encomanar per comprovar si l’empresa Reyval havia cessat del seu activitat a l’abocador del Regatell haurien seguit a diversos camions, discorrent un d’ells, en particular, des de la planta de tractament fins a l’abocador, transportant una terra humida de color fosc i forta olor que després van veure bolcar a l’abocador i que, per les seves característiques, van identificar com a procedents de la planta de tractament de Reyval, qualificant-los com a residus no bé inertitzats “.

Per tant, en suma “no pot descartar-se que l’investigat hagués incorregut en la conducta desobedient investigada en aquesta causa, no hi ha acordar el sobreseïment provisional interessat per la seva defensa, sinó que, d’acord amb el sol·licitat pel Ministeri Fiscal, resulta procedent prosseguir la tramitació processal “.

“S’ha de donar trasllat de les diligències prèvies al Ministeri Fiscal i les parts acusadores perquè en el termini comú de 10 dies sol·liciti l’obertura de judici oral formulant escrit d’acusació o el sobreseïment de la causa o, excepcionalment la pràctica de diligències complementàries”, conclou.

Des de l’equip de govern manifesten que “l’Ajuntament- que ha actuat com a part acusadora- està per fer complir la llei”. “Cal que es faci justícia i s’arribarà fins al final perquè així sigui”, destaquen