La Institució Alfons el Magnànim – Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació ha mantingut diverses reunions amb la seua institució homologa a Alacant, la Federació d’Instituts Comarcals del País Valencià, de la Diputació d’Alacant, per a establir canals de comunicació i mecanismes d’intercanvi d’experiències.

El diputat de Cultura, Xavier Rius, i el director del Magnànim, Vicent Flor, van manifestar en la presentació de la nova etapa del Magnànim la seua intenció de dur a terme projectes conjunts i mantenir una col·laboració entre les dues institucions editores i investigadores depenents respectivament de les diputació de València i Alacant per a impulsar iniciatives conjuntes en diferents àmbits.

En aquestes trobades, han acordat procedir a un intercanvi de publicacions i tractar de garantir la presència recíproca en les fires del llibre d’Alacant i de València, tant de les publicacions respectives com dels centres i instituts d’estudis comarcals. També s’ha abordat la possibilitat establir vies de col·laboració per a dur a terme experiències de coedició. Tots dos representants han qualificat les trobades com a “profitosos” i en ells han tingut l’oportunitat de tractar diversos aspectes relacionats amb les activitats de les seues institucions i els àmbits de col·laboració amb els centres i instituts d’estudis comarcals.