Un total de 30 docents de diferents escoles de la ciutat de Castelló han participat en la jornada tècnica sobre Patis Coeducatius que va organitzar el Servei d’Igualtat d’Oportunitats de Dones i Homes (SIO) de l’Ajuntament de Castelló a l’edifici Menador. L’objectiu de la sessió era avaluar el desenvolupament del projecte de Patis Coeducatius, actualment implantant en 12 centres de Castelló, impulsar la creació d’una xarxa entre les coordinadores i coordinadors d’igualtat amb la col·laboració del SIO, així com ser l’espai per compartir bones pràctiques i generar sinergies. Les i els mestres han coincidit en assenyalar que el projecte està resultant exitós als seus centres i que ha suposat incorporar una altra mirada, tant dins l’aula com fora d’ella.