Mortero

El morter és una carta comuna al poder-se millorar fins al nivell 13 , esta carta es desbloqueja en l’arena 6 i consta d’una carta que ha realitzat diversos canvis tècnics com l’antic cost d’elixir de 3 gotes d’elixir i actualment val 4 gotes d’elixir o la velocitat d’atac …

El morter consta d’una carta que elimina boles de ferro des d’una llarga distància i una gran canó i gros de fet .