En els darrers anys les investigacions en relació a la Cultura Ibera han avançat molt en tot allò referent als aspectes immaterials, d’ací que temes com els rituals i les creences de la societat ibera han estat objectes d’un estudi en profunditat que han permès avançar en el coneixement d’aspectes com el funcionament, característiques i concepció dels santuaris, els ritus funeraris, l’origen i la connexió de les mitologies ibèriques amb altres creences dels diferents pobles de l’antiguitat mediterrània, així com la influència de la religió i els seus rituals tant en el pensament de la cosmogonia ibèrica com en aspectes més materials, és el cas del comerç i l’economia del món antic.

Les creences i els rituals ibers formen part d’un conjunt de religions que es van desenvolupar en tot l’àmbit de la mediterrània durant el primer mil·lenni abans de Jesucrist, i que en gran manera van conformar la base sobre la que es desenvolupen les creences metafísiques de gran part de les societats actuals, especialment de la denominada civilització occidental, en la qual es basa el concepte de la globalització i per tant del model que més s’expandeix per tot el món.