El Museu de Prehistòria de València reprèn les visites guiades al jaciment de la Lloma de Betxí de Paterna. Aquestes activitats programades es desenvoluparan els dissabtes, dies 29 d’abril, 13 i 27 de maig, i 10 i 24 de juny, en horari de 10:00 a 14:00 hores.

Cada visita estarà formada per un grup de 40 persones com a màxim, i donada l’experiència d’altres anys, l’activitat es dirigeix ​​fonamentalment a un públic familiar, que valora satisfactòriament les visites perquè es compleixen les expectatives lúdiques i culturals d’adults i menuts.

A més, les visites són conduïdes per llicenciats o graduats en Història, especialitzats en arqueologia i coneixedors de l’Edat de Bronze, en general, i del contingut específic d’aquest jaciment.

L’èxit de les visites que precedeixen a la campanya d’aquest any, unes vegades realitzades en col·laboració amb els tècnics del Parc Natural del Túria i en altres amb l’Ajuntament de Paterna, i comptant sempre amb l’autorització dels propietaris i dels gestors de la Vallesa, ha portat el Museu de Prehistòria de València a programar, de nou, les tan sol·licitades visites comentades a la Lloma de Betxí.

Viatge en el temps: destinació l’Edat de Bronze valenciana

Durant l’Edat del Bronze, etapa de la Prehistòria en què es consolida l’activitat metal·lúrgica, les terres que envolten el Túria estan ocupades per nombrosos assentaments situats a les vessants i al cim de les muntanyes. Els grups humans que habiten són comunitats camperoles i ramaderes unides per llaços de caràcter familiar, llevat d’algunes persones que acaparen el poder.

Un dels jaciments excavats des del 1984 pel Servei d’Investigació Prehistòrica (SIP) de la Diputació de València és la Lloma de Betxí (Paterna), que després de vint-campanyes s’ha convertit en un referent en els estudis sobre l’Edat del Bronze, tant per la informació aportada com pel seu excepcional estat de conservació.

Situat a la Vallesa de Mandor (Paterna), en un turó d’escassa elevació, 99 msnm, a curta distància del riu Túria. L’ocupació del lloc data del començament del II mil·lenni abans de Crist (AC), quan es construeix el gran edifici superior i una sèrie d’infraestructures d’accés, circulació i manteniment. Després d’un gran incendi, la casa va quedar arrasada, però l’espai es va continuar utilitzant fins a l’abandonament definitiu de l’assentament, cap al 1.500 AC.

La seua ubicació sembla estar relacionada amb l’explotació de les terres circumdants, aptes per al cultiu dels cereals i properes a un curs d’aigua estable. Al seu entorn es troben una sèrie de poblats menuts com ara la Llometa del Tio Figuetes, Ermita de Montiel, L’Alteret, Els Carassols, L’Alt dels Castillejos o El Gargao; masos o llogarets semblants a la Lloma.

Plafons divulgatius in situ i campanyes complementàries

En 2013, després de finalitzar les campanyes d’excavació, el Museu de Prehistòria va organitzar l’exposició temporal Viure vora el Túria fa 4.000 anys, inaugurada al febrer de 2015.

Vinculades a l’exposició es varen programar diferents activitats complementàries, entre les quals es trobaven les visites comentades al jaciment, efectuades entre els mesos de març a setembre. Les visites varen registrar un gran èxit d’assistència i participació ciutadana i despertaren gran interès entre la població local, raó per la qual es varen tornar a realitzar durant els mesos d’abril a juny de 2016.

D’altra banda, entre novembre i desembre de 2015 es varen realitzar les obres de recuperació, millora i manteniment del jaciment i, també, les tasques de senyalització mitjançant la instal·lació de plafons divulgatius per afavorir la interpretació de les restes excavades.