El nombre d’instàncies resoltes per l’Ajuntament d’Almassora en 2016 va arribar a les 230, una xifra que suposa un increment del 84% respecte a les 125 peticions tramitades durant l’any anterior. La clau per a la major eficàcia administrativa ha estat la informatització del procés, un aspecte que també ha permès reduir el temps de resposta a aproximadament set dies.

Així doncs, cada vegada que el gabinet d’Alcaldia rep una instància física, s’inicia el procés d’introducció en el programa informàtic de gestió i el personal deriva el cas al departament corresponent perquè valors, resolgui l’assumpte o emeti l’informe corresponent. La digitalització dels expedients assegura la recepció de la documentació i permet realitzar un seguiment de l’estat de les sol·licituds.

Per a la creació d’aquesta dinàmica de treball, el personal municipal va realitzar a finals de 2015 unes jornades de formació per familiaritzar-se amb l’aplicació i establir el protocol de tramitació de les instàncies que l’Ajuntament rep, la gran majoria de veïns, però també d’associacions i altres institucions locals, comerços, centres educatius i grups polítics. Els departaments als que més solen afectar aquestes peticions són el Servei Municipal de Manteniment i Logística (SMML) i la Policia Local.

L’alcaldessa, Susanna Nicolau, ha agraït la predisposició demostrada pels treballadors, “un factor fonamental perquè aquest sistema hagi funcionat tan bé”. “Oferir una resposta ràpida a les peticions dels veïns és un servei públic que tenim l’obligació de complir com a administració”, ha assegurat Nicolau.